Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Organy podatkowe muszą respektować praktykę interpretacyjną

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Organy podatkowe muszą respektować praktykę interpretacyjną

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Małgorzata Żujewska

Podatnik, broniąc przyjętego przez siebie sposobu rozliczenia podatku, nie musi dysponować indywidualną interpretacją podatkową. Podobny zakres ochrony daje utrwalona praktyka interpretacyjna. Regulacje dotyczące jej stosowania funkcjonują co prawda od niespełna 3 lat, ale na ugruntowaną linię interpretacyjną można powoływać się także w przypadku wcześniejszych spornych spraw, co potwierdził niedawno NSA.

Indywidualne wyjaśnienia

Podatnicy, nie chcąc ponosić konsekwencji błędnych rozliczeń, najczęściej występują o indywidualne interpretacje przepisów podatkowych. Wydaje je Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zastosowanie się do uzyskanych w ten sposób wyjaśnień nie może szkodzić ich adresatowi. Zakres ochrony zależy od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem będącym przedmiotem interpretacji podatkowej miały miejsce przed jej doręczeniem, czy też wystąpiły po doręczeniu i zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku jej zastosowania. W pierwszym przypadku unika się zapłaty odsetek za zwłokę oraz nie jest wszczynane postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a rozpoczęte podlega umorzeniu. W drugim przypadku - poza wymienionymi wcześniej korzyściami - nie trzeba również uiszczać podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie lub nie uwzględniono jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (patrz tabela).

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni adresata zasadniczo do czasu zmiany regulacji prawnych, na podstawie których została wydana, chyba że wcześniej dojdzie do jej uchylenia, zmiany czy stwierdzenia wygaśnięcia z powodu niezgodności z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym.

Utrwalona wykładnia

Innym wyjściem jest stosowanie utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Utrwalona praktyka interpretacyjna to ugruntowane stanowisko organów Krajowej Administracji Skarbowej na temat określonego zagadnienia podatkowego. Ustala się ją na podstawie wyjaśnień dominujących w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego uzyskiwanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, wydawanych w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym podatnik zastosował się do takich wyjaśnień, oraz w ciągu 12 miesięcy przed jego rozpoczęciem. Jeżeli jednak w tożsamym zakresie zostanie wydana przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, to począwszy od dnia opublikowania interpretacji ogólnej lub zamieszczenia objaśnień podatkowych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, wyjaśnienia w nich zawarte uznaje się za utrwaloną praktykę interpretacyjną. W przypadku podatków nierozliczanych okresowo przez okres rozliczeniowy rozumie się miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w danym podatku. Stanowi o tym art. 14n § 5-7 Ordynacji podatkowej.

Stosowanie utrwalonej praktyki interpretacyjnej pozwala uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych w razie zmiany wykładni przepisów prawa (bez zmiany samego prawa). Zakres ochrony kształtuje się analogicznie jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych.

Przełomowy wyrok

Przepisy dotyczące utrwalonej praktyki interpretacyjnej mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. NSA w wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt I FSK 494/17, orzekł jednak, że także we wcześniejszych sprawach można powoływać się na ugruntowaną wykładnię i praktykę stosowania prawa. Wystarczy odwołać się do zasady zaufania do organów podatkowych.

Sprawa dotyczyła firmy, która zawarła umowę na kompleksowe utrzymanie autostrady w okresie od 2012 r. do 2016 r. Wykonywane przez nią usługi obejmowały m.in. odśnieżanie, czyszczenie jezdni, chodników i pobocza, naprawę nawierzchni, utrzymanie zieleni. Firma od początku opodatkowywała poszczególne usługi podatkiem VAT - w zależności od ich rodzaju - stawką 8% lub 23%. Kierowała się powszechną w latach 2012-2014 praktyką wynikającą z indywidualnych interpretacji podatkowych. Sama jednak nie wystąpiła i nie uzyskała takiej interpretacji. Prawidłowość rozliczeń potwierdzili również urzędnicy w czasie przeprowadzonej kontroli podatkowej. W 2014 r. zmieniło się stanowisko administracji skarbowej odnośnie opodatkowania wspomnianych usług. Nowa wykładnia nakazywała opodatkowanie usługi kompleksowego utrzymania autostrady, obejmującej całokształt różnorodnych czynności służących zachowaniu przejezdności i eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu, stawką podstawową w wysokości 23%. Firma nie zmieniła jednak sposobu rozliczenia VAT. Urzędnicy przeprowadzili kolejną kontrolę podatkową i zażądali dopłaty VAT.

NSA w omawianej sprawie przyznał organom podatkowym rację co do konieczności opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrady jedną stawką VAT (23%). Uchylił jednak decyzję nakazującą firmie dopłatę podatku. Powołał się na naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych wyrażoną w art. 121 Ordynacji podatkowej. Wyklucza ona możliwość żądania zapłaty podatku w sytuacji, gdy utrwalona wykładnia i praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, na podstawie której podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, dawały podstawy do wywołania u niego uzasadnionego przekonania, że nie jest zobligowany do naliczania podatku.

To przełomowe orzeczenie. Dotychczas w podobnych sytuacjach sądy administracyjne opowiadały się za koniecznością zapłaty podatku, a stosowanie zasady zaufania sprowadzało się do niewyciągania wobec podatnika konsekwencji karnych skarbowych, ewentualnie przyznania mu ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. NSA to zanegował. Takie ograniczenie stosowania zasady zaufania to tak naprawdę jej niestosowanie. Efektem prezentowanego dotychczas pojmowania zasady zaufania jest przyznanie, że organy podatkowe swoimi interpretacjami mogą podatnika wprowadzać w błąd co do wykładni prawa, po czym, zmieniając wyrażany w danym zakresie pogląd prawny, obciążyć go skutkami stosowania się do tej wykładni.

Zakres zwolnienia z zapłaty podatku
Rodzaj podatku Okres zwolnienia
podatek rozliczany rocznie okres do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności
podatek rozliczany kwartalnie okres do końca kwartału, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny
podatek rozliczany miesięcznie okres do końca miesiąca, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.