Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   O co (nie) wolno pytać we wniosku o interpretację podatkową?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

O co (nie) wolno pytać we wniosku o interpretację podatkową?

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Małgorzata Żujewska

Indywidualne interpretacje podatkowe miały być sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej w zakresie stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach. Wystarczyło wyczerpująco opisać sytuację budzącą wątpliwości i przedstawić własną opinię. Systematycznie powiększa się jednak lista tematów, o które nie wolno pytać, przez co indywidualne interpretacje podatkowe tracą na znaczeniu.

Opis sprawy

Indywidualne interpretacje podatkowe wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Przedmiotem wyjaśnień są przepisy prawa podatkowego - z wyłączeniem norm regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Pytać można o stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Stan faktyczny to sytuacja już zaistniała, a zdarzenie przyszłe - sytuacja, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanym przedsięwzięciem. Sprawa musi być przedstawiona we wniosku w sposób wyczerpujący. Wnioskodawca powinien podać wszystkie szczegóły istotne z punktu widzenia dokonania przez organ interpretacyjny oceny jego stanowiska. Stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie może być "dopowiadane" dołączonymi do wniosku dokumentami. Wnioskodawca nie musi udowadniać, że przedstawiana przez niego sytuacja ma odzwierciedlenie w określonym materiale dowodowym. Do wniosku nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych w nim informacji, np. umów, faktur, map.

Pytanie nie może dotyczyć sprawy wyjaśnianej lub już załatwionej przez organ podatkowy. Indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie wydana w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, a także gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu.

Interpretacja ogólna

Indywidualnej interpretacji podatkowej nie uzyska się w kwestii wyjaśnionej w interpretacji ogólnej.

Ogólne interpretacje wydaje Minister Finansów, na wniosek lub z urzędu, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe. Takie wyjaśnienia uwzględniają orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Każdy, kto się do nich zastosuje, korzysta z ochrony przed skutkami zmiany stanowiska organów podatkowych.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie zostanie rozpatrzony, jeżeli przedstawiony w nim stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które jest przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Wynika to z art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej. Organ interpretacyjny przeprowadza pod tym kątem analizę porównawczą. Jeżeli uzna sytuację opisaną we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej za tożsamą z zagadnieniem zawartym w interpretacji ogólnej, wydaje postanowienie stwierdzające, że w tej sytuacji znajduje zastosowanie funkcjonująca już w przestrzeni prawnej interpretacja ogólna. Organ interpretacyjny podaje jej oznaczenie i miejsce publikacji.

Unikanie opodatkowania

Przedmiotem indywidualnych interpretacji podatkowych nie mogą być kwestie związane z unikaniem opodatkowania.

Regulacje obowiązujące do końca ubiegłego roku uniemożliwiały otrzymanie takich wyjaśnień w sprawach, w których znajdowała zastosowanie tzw. ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zawarta w art. 119a Ordynacji podatkowej, lub które mogły stanowić nadużycie prawa wskazane w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej było wykluczone w razie istnienia samego przypuszczenia - a nie pewności - użycia wymienionych przepisów. Dyrektor KIS zwracał się w wątpliwych przypadkach do Szefa KAS o opinię, czy w sprawie objętej wnioskiem mają one zastosowanie, chyba że opisana przez wnioskodawcę sytuacja odpowiadała zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej już wcześniej opinii.

Obowiązujące od początku bieżącego roku przepisy rozszerzają zakaz wydawania indywidualnych interpretacji także w sprawach, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści. Przez te środki rozumie się postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także inne środki ograniczające lub odmawiające korzyści wynikających z tych umów. Organ interpretacyjny może powziąć przypuszczenie stosowania przez podatnika niedozwolonych optymalizacji na podstawie łącznej oceny więcej niż jednego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przewiduje to obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. art. 14b § 5d Ordynacji podatkowej. Schematy unikania opodatkowania stanowią zazwyczaj szereg skomplikowanych czynności. Podatnicy, chcąc odsunąć od siebie podejrzenie stosowania takich rozwiązań, mogą dokonać ich fragmentaryzacji - pytać o poszczególne elementy w odrębnych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Organ interpretacyjny zyskał więc prawo do ocenienia elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartych w kilku wnioskach złożonych przez podmiot lub grupę podmiotów mogących uczestniczyć w tej samej czynności. Nowością, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., jest ponadto możliwość uchylenia z urzędu przez Szefa KAS indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w sprawie dotyczącej stosowania schematu optymalizacyjnego lub nadużycia prawa.

Przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie mogą być:

1) przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,
2) elementy stanu faktycznego będące przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz rozstrzygnięte co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,
3) przepisy prawa podatkowego mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym:
  a) dotyczące ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
  b) zawarte w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i 20, art. 30f ust. 18, 20 i 20a ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) oraz art. 4a pkt 29, art. 12 ust. 13 i 14, art. 22c, art. 24a ust. 16, 18 i 18a ustawy o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.),
  c) dotyczące przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, zawarte odpowiednio w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o pdof i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o pdop,
  d) środki ograniczające umowne korzyści.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.