Jak szukać?»

2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Małgorzata Żujewska

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na wniosek podatnika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można od niedawna przekazać on-line za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Opcja ta jest dostępna dla osób prywatnych i firm po założeniu na portalu konta.

Urzędowe fakty

Przedłożenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych może być wymagane w wielu sytuacjach, np. w przypadku załatwiania formalności związanych z kredytem, kupowania na raty czy przystąpienia do przetargu.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w PIT, VAT czy CIT. Wystawia je na podstawie własnej dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podatnika oraz nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenia stwierdzającego brak zaległości podatkowych nie uzyska się w przypadku istnienia nieuregulowanego podatku wynikającego z nieostatecznej decyzji organu pierwszej instancji. Faktem jest, że nieostateczna decyzja nie podlega realizacji, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonalności nie oznacza jednak zawieszenia bytu prawnego decyzji. Kwota z niej wynikająca stanowi zaległość podatkową. Urzędowi skarbowemu nie wolno jej zignorować przy wydawaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Nie może on przewidywać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości znana mu decyzja zostanie zmieniona, uchylona lub unieważniona, a podatnik nie będzie miał zaległości podatkowej.

Przeszkody w otrzymaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach nie stanowi natomiast korzystanie z ulg w spłacie zaległego podatku. Uznaje się, że jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została rozłożona na raty lub odroczona, to podatnik nie posiada zaległości podatkowych do dnia upływu odpowiednio terminów płatności poszczególnych rat lub terminu odroczonego. Terminy te określa organ podatkowy w decyzji przyznającej ulgę.

Kilka opcji

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawiane jest na wniosek podatnika (złożony ewentualnie przez jego pełnomocnika).

Wniosek można złożyć w urzędzie skarbowym albo w dowolnym centrum obsługi. Obecnie działa 51 centrów obsługi w wybranych urzędach skarbowych. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/obsluga-i-wsparcie-podatnika/wykaz-centrow-obslugi). Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Od niedawna możliwe jest załatwienie sprawy przez internet przez serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. Usługa ta umożliwia przesłanie on-line wniosku o wydanie zaświadczenia i innych wymaganych dokumentów (dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, a w przypadku działania przez pełnomocnika - także pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Aby skorzystać z tej opcji, należy założyć konto w serwisie biznes.gov.pl, co zajmuje kilka minut i polega na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła do profilu użytkownika. Wniosek o wydanie zaświadczenia - po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - przesłany jest na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przed jego wystawieniem urząd skarbowy sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych (chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne). Jeżeli jest ono prowadzone, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na zamknięcie sprawy, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. W przypadku gdy doręczenie podatnikowi decyzji kończącej postępowanie podatkowe jest niemożliwe przed upływem terminu do wydania zaświadczenia, wystawia się zaświadczenie zawierające informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym lub w centrum obsługi. Może być ono również przesłane przesyłką pocztową na wskazany adres lub przekazane w formie dokumentu elektronicznego. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Przysługuje na nie zażalenie.

Opłata skarbowa

Wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, które ma wystawić zaświadczenie. Można ją uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Może mieć on formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach m.in.: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa czy oświaty pozaszkolnej.

Dane podawane w zaświadczeniu na żądanie wnioskodawcy:

» informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie: mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości; egzekucyjne w administracji (również w zakresie innych zobowiązań niż podatkowe); w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
» okresy, z których pochodzą zaległości, i ich tytuły;
» podatki, których termin płatności został odroczony lub których płatność rozłożono na raty.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.