Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Małgorzata Żujewska

Po korekcie deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. muszę dopłacić podatek. Odsetki za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej, wyliczone według obniżonej 50% stawki, wynoszą po zaokrągleniu 5 zł. Czy muszę je wpłacić?

Konsekwencją uregulowania podatku po terminie płatności są obciążenia odsetkowe. Odsetek za zwłokę nie wpłaca się jednak, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Obecnie trzykrotność tej opłaty pocztowej wynosi 8,70 zł (3 × 2,90 zł).

Odsetki podatkowe wylicza się, mnożąc kwotę długu przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieląc przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy. Omawiane zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek podatkowych dotyczy wartości ustalonej przed zaokrągleniem do pełnych złotych. To, według jakiej stawki zostały one naliczone, nie ma przy tym znaczenia. Podatnik nie uiszcza więc odsetek za zwłokę, wyliczonych według obniżonej stawki, jeżeli ich kwota na dzień wpłaty, przed zaokrągleniem do pełnych złotych, nie będzie przekraczała 8,70 zł.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej od 1 stycznia 2016 r. nalicza się według obniżonej stawki, wynoszącej 50% stawki podstawowej, w przypadku zachowania następujących warunków. Po pierwsze, dług musi wynikać z korekty deklaracji złożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Po drugie, zaległość podatkową trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Po trzecie, poprawki w rozliczeniu nie mogą być naniesione pod wpływem działań urzędników skarbowych. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek podatkowych nie stosuje się, jeżeli korekta jest składana w wyniku czynności sprawdzających, a także po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60