Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Rozliczenie faktury korygującej in minus
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie faktury korygującej in minus

Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024
Aleksandra Węgielska

Nie ma chyba takiego podatnika (sprzedawcy), który nie musiał wystawić faktury korygującej do dokonanej sprzedaży towarów bądź usług. Nie ma także podatnika, który nie otrzymałby faktury korygującej. W którym momencie następuje rozliczenie VAT z faktur korygujących?

Przyczyny wystawienia faktury korygującej

Jak wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,

4) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że podatnicy mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, w tym również faktur korygujących faktury ustrukturyzowane. Przy czym podatnik fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia wyłącznie w postaci faktury ustrukturyzowanej (art. 106j ust. 4 ustawy o VAT).

Dane na fakturze korygującej

Faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy o VAT (m.in. datę wystawienia czy kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę),
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w przypadkach innych niż wskazane w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ponadto, w myśl art. 106j ust. 2a ustawy o VAT, faktura korygująca może zawierać wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA" oraz przyczynę korekty.

Zmniejszenie VAT należnego przez sprzedawcę

W przypadku:

1) udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,

2) zwrócenia towarów i opakowań,

3) zwrotu zaliczek, gdy nie doszło do sprzedaży,

4) pomyłki w kwocie VAT na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę VAT wyższą niż należna,

obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, czyli:

 • uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
 • spełnienia uzgodnionych warunków do obniżenia,
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
 • gdy faktura korygująca odzwierciedla uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

W sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie będzie posiadał powyżej wskazanej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.528.2023.2.JO, przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub VAT należnego rozumie się w szczególności ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia. Uzgodnienie może wskazywać również okoliczności, których zaistnienie w przyszłości uzasadnia obniżenie należności. Zdaniem organu, spełnienie warunków oznacza ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania. W wielu wypadkach, zawierając uzgodnienie, strony nie precyzują wprost zdarzenia, które uzasadnia dokonanie korekty. Podobnie jak w przypadku samego "uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku" również fakt ich spełnienia może być stwierdzony w sposób dorozumiany. Organ interpretacyjny podkreślił, że w zależności od przyjętych zwyczajów we współpracy między kontrahentami dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub VAT należnego może być zarówno korespondencja e-mailowa, aneks do umowy albo inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.

Warunek posiadania wskazanej dokumentacji nie dotyczy:

 • eksportu towarów i WDT,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
 • sprzedaży tzw. mediów oraz usług wymienionych w poz. 24-37, poz. 50 i poz. 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
 • sporządzenia faktury korygującej w postaci ustrukturyzowanej.

Zmniejszenie VAT u nabywcy

Faktury korygujące in minus otrzymane przez nabywcę rozlicza się zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie VAT na fakturze, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty VAT wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

Zatem, nabywca ma obowiązek obniżenia VAT naliczonego nawet w sytuacji, gdy nie otrzymał od sprzedawcy faktury korygującej in minus, za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty VAT wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą i przed upływem tego okresu rozliczeniowego zostały one spełnione.

Jeżeli podatnik nie odliczył VAT określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego odliczenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym dokona on tego obniżenia.

Natomiast jeśli nabywca wyraził zgodę na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych i otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą in minus wystawioną w postaci ustrukturyzowanej, jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma przy użyciu KSeF fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej (art. 86 ust. 19d ustawy o VAT). W takim przypadku ustrukturyzowane faktury korygujące in minus są, co do zasady, rozliczane u wystawcy i nabywcy w tym samym okresie rozliczeniowym.

Przykład

Czynny podatnik VAT zakupił w dniu 29 maja 2024 r. towar od innego podatnika VAT. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. W dniu 3 czerwca 2024 r. nabywca uznał, że część towaru jest niezgodna z jego zamówieniem, o czym powiadomił drogą e-mailową sprzedawcę. Podatnik również w czerwcu zwrócił te towary kontrahentowi. W czerwcu 2024 r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą in minus, która potwierdza uzgodnione z nabywcą warunki jej sporządzenia. Sprzedawca w rozliczeniu za czerwiec br. pomniejszy podstawę opodatkowania oraz VAT należny. Również nabywca w rozliczeniu za czerwiec br. pomniejszy VAT naliczony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.