Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024
Aleksandra Węgielska

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest generalnie ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Wówczas dokumentem potwierdzającym tę transakcję jest paragon fiskalny. Przy czym na żądanie konsumenta powinna być wystawiona faktura. Czy faktura ta powinna być zatem wykazana w ewidencji VAT?

Faktura do paragonu

Podatnicy ewidencjonujący swoją sprzedaż w kasie rejestrującej mają obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych.

Ponadto podatnik, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, nie ma obowiązku wystawiania dla nich faktur. Obowiązek ten, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, powstanie dopiero w momencie zgłoszenia takiego żądania w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Fakturę na żądanie nabywcy wystawia się w dwóch terminach, w zależności od momentu, w którym zgłosi on żądanie jej wystawienia. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia:

 • miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi - jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar (lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty),
 • od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

 • do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon fiskalny w postaci papierowej dotyczący tej sprzedaży albo
 • pozostawia się w dokumentacji numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej.

Powyższe nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Należy przy tym pamiętać, że sporządzenie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego faktury nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku zaewidencjonowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej.

Sprzedaż zarejestrowana w kasie fiskalnej w pliku JPK_VAT

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.) ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku należnego zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo w § 10 ust. 5 tego rozporządzenia wskazano, że ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

 • RO - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
 • WEW - dokument wewnętrzny,
 • FP - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (patrz ramka).

Oznaczeniu FP podlegają faktury, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, tj.:

- faktury wystawione odrębnie do paragonu fiskalnego,
- faktury, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o VAT, emitowane bezpośrednio z kasy fiskalnej, ujęte w raporcie dobowym sprzedaży z kasy fiskalnej, do których nie jest drukowany paragon,
- faktury w formie elektronicznej, dotyczące sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.

Tak więc w ewidencji VAT należy ujmować, na bieżąco, wszystkie faktury potwierdzające sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej wystawione zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prywatnych.

Zatem nawet w sytuacji, gdy sprzedaż zaewidencjonowana w kasie fiskalnej zostanie udokumentowana fakturą, to sprzedaż ta w pliku JPK_VAT zostanie wykazana na podstawie dokumentu zbiorczego o sprzedaży z kas fiskalnych z oznaczeniem RO (jako "typ dokumentu"). Natomiast faktura wystawiona do paragonu fiskalnego (z oznaczeniem FP) zostanie ujęta w ewidencji sprzedaży w okresie, w którym została wystawiona. Faktura ta nie zwiększa wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres, z uwagi na to, że sprzedaż ta została zarejestrowana w kasie rejestrującej i ujęta w dokumencie zbiorczym oznaczonym RO, w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (przykład). Zbiorczy raport fiskalny okresowy, który jest podstawą wpisu do ewidencji VAT, oznaczony RO, nie podlega pomniejszeniu o takie faktury (z oznaczeniem FP).


Oznaczenie RO stosuje się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących, natomiast oznaczenie FP do faktur sporządzonych do paragonu.


Należy pamiętać, że oznaczenia FP nie należy stosować do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Fakturą uproszczoną jest paragon dokumentujący transakcję do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy, pod warunkiem, że został on ujęty w ewidencji dokumentem zbiorczym. Tak więc dokumenty te powinny być ewidencjonowane na podstawie zbiorczego raportu okresowego oznaczonego RO, bez konieczności odrębnego ujmowania w ewidencji tzw. faktur uproszczonych.

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją udostępnionej na stronie www.podatki.gov.pl wskazano, że art. 109 ust. 3d ustawy o VAT ma na celu uniknięcie wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT i korygowania tego pliku. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, w celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwe będzie ujęcie faktury (oznaczonej jako FP) w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (oznaczonych FP).

Przykład

Podatnik ewidencjonuje sprzedaż dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych w kasie fiskalnej. Sprzedaż dotyczącą marca 2024 r. zaewidencjonował na podstawie raportu fiskalnego (okresowego) oznaczonego w pliku JPK_VAT kodem RO. W maju 2024 r. jeden z konsumentów zwrócił się do niego z żądaniem wystawienia faktury do paragonu fiskalnego. Fakturę taką sporządził w maju i wykazał ją w ewidencji sprzedaży za maj 2024 r. z oznaczeniem FP. Wartości wynikające z tej faktury nie będą uwzględnione w zbiorczej wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego za maj 2024 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.