Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Noty korygujące, faktury VAT RR i duplikaty w KSeF
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Noty korygujące, faktury VAT RR i duplikaty w KSeF

Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Aleksandra Węgielska

Od 1 lipca 2024 r. podatnicy, co do zasady, będą zobowiązani do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Czy przy użyciu KSeF będą wystawiane także duplikaty faktur, faktury VAT RR oraz noty korygujące?

Zasady wystawiania duplikatów faktur

Obecnie w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik, na wniosek nabywcy, wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika. Duplikat faktury może także wystawić nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), na wniosek podatnika zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać datę jej wystawienia oraz może zawierać wyraz "DUPLIKAT". Wynika to z art. 106l ustawy o VAT.

Faktury ustrukturyzowane, które będą wystawiane w systemie KSeF, będą przechowywane w nim przez okres 10 lat. Tym samym nie będzie możliwe zagubienie ani zniszczenie faktury ustrukturyzowanej. Podatnik będzie mógł zatem w każdej chwili pobrać z systemu KSeF wszystkie brakujące dokumenty dotyczące zarówno sprzedaży, jak i zakupów. To oznacza, że duplikat faktury nie będzie miał już zastosowania.

Z art. 106l ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2024 r. będzie wynikało, że w przypadku gdy udostępniona nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu KSeF, faktura ustrukturyzowana lub faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1art. 106nh ust. 1, po przesłaniu jej do KSeF, ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę. Przepis art. 106gb ust. 5 będzie się stosować odpowiednio.

Ponadto w sytuacji, gdy faktura elektroniczna ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik:

 • na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę albo
 • wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Natomiast w przypadku, gdy faktura w postaci papierowej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik wystawia ponownie fakturę:

1) na wniosek nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika albo

2) zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

W okresie przejściowym sporządzane duplikaty będą dotyczyły jedynie faktur wystawionych w czasie, kiedy KSeF nie był jeszcze obowiązkowy, czyli będą sporządzane do dokumentów wystawionych poza KSeF.

Faktury VAT RR w KSeF

Od 1 lipca 2024 r. nabywcy produktów rolnych czy usług rolniczych (czynni podatnicy VAT) od rolników ryczałtowych (czyli rolników korzystających ze zwolnienia od VAT) będą mogli sporządzać faktury VAT RR oraz ich korekty w systemie KSeF. Będzie w tym przypadku potrzebna zgoda rolnika ryczałtowego, zgodnie z nowo dodanym art. 116 ust. 3b ustawy o VAT.

Przy czym oprócz danych, które faktura VAT RR musi obecnie zawierać, dodatkowo od 1 lipca 2024 r. faktura VAT RR wystawiona przy użyciu KSeF będzie musiała zawierać wyłącznie numery identyfikacji podatkowej dostawcy i nabywcy.

Ponadto możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie dostępna dla podatnika VAT po uprzednim uwierzytelnieniu się rolnika w KSeF oraz złożeniu przez tego rolnika w KSeF oświadczenia, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Oświadczenie takie będzie składane przez rolnika w ramach procedury wskazania przez niego danego nabywcy produktów rolnych i usług rolniczych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu KSeF (art. 116 ust. 3c ustawy o VAT). W przypadku wskazania przez rolnika ryczałtowego nabywcy jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu KSeF, nabywca ten do czasu odwołania tego wskazania będzie już zobowiązany do wystawiania tych dokumentów przy użyciu KSeF (art. 116 ust. 3d ustawy o VAT). Obowiązek ten nie wystąpi w sytuacjach uniemożliwiających wystawienie tych dokumentów przy użyciu KSeF, czyli awarii KSeF, niedostępności tego systemu czy też braku możliwości wystawienia dokumentów w KSeF przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie (art. 116 ust. 3e ustawy o VAT).

Nota korygująca

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Wynika to z art. 106k ustawy o VAT. Notą korygującą nie można jednak poprawić danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, czyli m.in. stawki VAT, kwoty należności ogółem, dla których wystawia się faktury korygujące. Ponadto nota korygująca powinna być zaakceptowana przez wystawcę faktury.

Z dniem 1 lipca 2024 r. art. 106k będzie uchylony. W związku z tym, aby skorygować informację niewpływającą na wartość korekty, np. data sprzedaży, sprzedawca będzie musiał sporządzić fakturę korygującą. Nie będzie tutaj znaczenia, czy faktura pierwotna zostanie wystawiona w KSeF czy poza KSeF. Ponadto z przepisów przejściowych wynika, że do not korygujących wystawionych przez nabywcę towaru lub usługi i niezaakceptowanych przez wystawcę faktury przed dniem 1 lipca 2024 r. stosować się będzie przepis art. 106k ust. 2 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Przepisy dotyczące duplikatów faktur
Obowiązujące do końca czerwca 2024 r. Obowiązujące od 1 lipca 2024 r.
Art. 106l. 1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:
1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:
  a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
  b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,
2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:
  a) na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,
  b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
3) podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:
  a) na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu,
  b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.
2. Faktura wystawiona ponownie:
1) zawiera datę wystawienia,
2) może zawierać wyraz "DUPLIKAT".
3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.
Art. 106l. 1. W przypadku gdy udostępniona nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu KSeF, faktura ustrukturyzowana lub faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu jej do KSeF, ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę. Przepis art. 106gb ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku gdy faktura elektroniczna ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik:
1) na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę albo
2) wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.
3. W przypadku gdy faktura w postaci papierowej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik wystawia ponownie fakturę:
1) na wniosek nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika albo
2) zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej przez podatnika do wystawiania faktur, podmiotu, o którym mowa w art. 106c, nabywcy, o którym mowa w art. 106d ust. 1, oraz dłużnika.
5. Faktura wystawiona ponownie:
1) zawiera datę wystawienia;
2) może zawierać wyraz "DUPLIKAT".

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.