Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady korzystania z rachunku VAT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasady korzystania z rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Aleksandra Węgielska

Rachunek VAT jest wykorzystywany m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Jest on otwierany przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy czy imienny rachunek członka SKOK.

Otwieranie rachunku VAT

Jak wynika z art. 108e ustawy o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), podatnicy, którzy dokonują dostawy oraz nabyć towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, np. świadczą usługi w zakresie robót budowlanych, są zobowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej. Natomiast rachunek VAT jest otwierany przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy czy imienny rachunek w SKOK. Dotyczy to nie tylko podatników VAT czynnych, ale również zwolnionych z VAT. Bank otwiera i prowadzi rachunek VAT obligatoryjnie. Rachunek VAT jest otwierany wyłącznie do rachunku rozliczeniowego i imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej. Nie można otworzyć rachunku VAT np. do rachunku osobistego, wykorzystywanego w tej działalności.

Numer rachunku VAT, jaki został nadany podatnikowi, jest numerem wyłącznie do jego wiadomości. Nie podaje się go na wystawianych fakturach, ponieważ nie ma możliwości, aby kontrahent dokonał przelewu jakiejkolwiek kwoty bezpośrednio na ten rachunek. Przelewy przy zastosowaniu MPP są dokonywane na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, a dopiero bank na podstawie komunikatu przelewu dokonuje odpowiedniego "zaliczenia" wskazanej w tym komunikacie kwoty na rachunek VAT podatnika.

Przekazanie środków na rachunek VAT

Rachunek VAT - oprócz zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT przy użyciu komunikatu przelewu - z tytułu transakcji objętej MPP może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi m.in. z tytułu:

1) wpłaty podatku VAT przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy,

2) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT,

3) zwrotu:

a) kwoty odpowiadającej kwocie VAT w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

b) różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy o VAT przez urząd skarbowy.

Wykorzystanie środków z rachunku VAT

Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu m.in. dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu czy wpłaty podatku VAT, sankcji i odsetek za zwłokę w VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Rachunek VAT może być obciążony także w celu wpłaty:

a) na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatku VAT z tytułu importu towarów,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę,
  • podatku akcyzowego, należności celnych,
  • podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od sprzedaży detalicznej,
  • opłaty od środków spożywczych oraz dodatkowej opłaty,
  • zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji,
  • podatku tonażowego,

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest ZUS,

c) należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

W sytuacji gdy podatnik zgromadził środki na rachunku VAT, przepisy o VAT umożliwiają mu również ich uwolnienie na podstawie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT. W przepisie tym określono, że na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia (na które złoży zażalenie), zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez niego rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Urząd skarbowy na podjęcie tej decyzji ma 60 dni. W przypadku zgody podatnik otrzymuje postanowienie, w którym jest określona wysokość środków, jaka ma zostać przekazana. Jednocześnie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o tym postanowieniu bankowi albo SKOK, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku.

Należy jednak pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może odmówić, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku występowania przesłanek wskazanych w art. 108b ust. 5 ustawy o VAT, czyli m.in. jeśli podatnik posiada zaległości z tytułu podatku PIT lub VAT albo gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tych podatków nie zostanie wykonane, w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych.

Przy czym, zgodnie z art. 108b ust. 5a ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego nie odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT, jeżeli zaległości podatkowe zostały objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Warto podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie określają terminu, w jakim można złożyć wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT, a także nie zawierają urzędowego wzoru takiego wniosku. W myśl art. 108b ust. 2 ustawy o VAT we wniosku tym podatnik określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana. We wniosku podatnik wskazuje ponadto rachunek VAT, z którego mają być uwolnione środki oraz rachunek rozliczeniowy lub rachunek w SKOK, na który mają być one przelane.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.