Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Aleksandra Węgielska

MPP polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, zaś zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto z tej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Płatność w MPP

Jak wynika z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować MPP. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Przy czym, jeżeli dana transakcja nie spełnia warunków dla zastosowania obowiązkowego MPP (np. wartość faktury jest poniżej 15.000 zł), to transakcja taka podlega rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca może, ale nie musi, zastosować MPP. Przy czym, jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.414.2021.1.MJ, przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania MPP płacącemu nie oznacza, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.

Oznaczenie MPP

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, podatnik je wystawiający ma obowiązek umieścić na nich wyrazy "mechanizm podzielonej płatności" (przykład 1). Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

Oznaczenie to jest dla nabywcy informacją, że dana faktura powinna zostać zapłacona w MPP. Jednakże nabywca powinien pamiętać, że obowiązek zapłaty należności z faktury w MPP nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto to oznaczenie. Nawet bowiem w sytuacji, gdy sprzedawca, pomimo takiego obowiązku, oznaczenia tego na fakturze nie zamieścił, to i tak nabywca ma obowiązek zastosować MPP do płatności za tę fakturę .

Natomiast oznaczenia tego nie ma obowiązku zamieszczać podatnik, który stosuje MPP dobrowolnie.

Ponadto od rozliczenia za lipiec 2021 r. zniesiono obowiązek oznaczania transakcji jako MPP w pliku JPK_VAT.

Sankcje za naruszenie przepisów o MPP

W myśl art. 108a ust. 7 ustawy o VAT, jeżeli pomimo istniejącego obowiązku nabywca nie dokona płatności w systemie MPP, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali mu sankcję, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, sankcji tej nie ustala się.

Istnieje także możliwość uniknięcia tej sankcji, pod warunkiem, że sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT, która wynika z faktury.

Ponadto, jak wskazano w art. 106e ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze. Sankcja ta jest zatem naliczana wyłącznie od wartości VAT, która przypada na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym MPP. Przy czym w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, sankcji nie ustala się.

Sankcja nie zostanie naliczona, gdy zapłata kwoty VAT zostanie dokonana w MPP.

Oprócz tego, generalnie w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy, za jego zaległości podatkowe, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Odpowiedzialność ta dotyczy tylko i wyłącznie części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, dokonaną na rzecz danego podatnika. Określa to art. 105a ust. 1 ustawy o VAT.

Przy czym odpowiedzialność solidarna nie jest stosowana w przypadkach wymienionych w art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT, czyli m.in. do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem MPP (przykład 2).

Pomyłkowe wpłaty

Jak przewiduje art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy płatność przy zastosowaniu MPP zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, to odbiorca tej płatności odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Odpowiedzialność solidarna odbiorcy płatności jest wyłączona w przypadku dokonania przez podatnika, który otrzymał błędny przelew, płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, albo w przypadku zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego płatność otrzymano, niezwłocznie po powzięciu informacji o otrzymaniu błędnego przelewu.

W ramach pakietu SLIM VAT 3 (druk nr UD411) MF planuje zmienić brzmienie art. 108a ust. 6 ustawy o VAT poprzez dodanie trzeciego sposobu pozwalającego uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej. Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, będzie wyłączona również w przypadku dokonania przez niego płatności na rachunek VAT podatnika będącego instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 Prawa bankowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324), czyli głównie faktorom. Możliwość ta ma być stosowana w sytuacji zmiany jednego faktora na drugiego na podstawie zawartego porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów lub świadczenia usług przez dostawcę, objętych umową faktoringu.

Przykład 1

W dniu 3 listopada 2022 r. czynny podatnik VAT wystawił fakturę potwierdzającą sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto 20.000 zł. Zatem faktura powinna być oznaczona wyrazami "mechanizm podzielonej płatności". Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest jej wartość brutto oraz fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.


Przykład 2

Czynny podatnik VAT dokonał zakupu towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto 5.000 zł. Z uwagi na wartość transakcji faktura nie została oznaczona wyrazami "mechanizm podzielonej płatności". Nabywca dobrowolnie jednak dokonał płatności za tę fakturę z zastosowaniem MPP, co pozwoli nabywcy zasadniczo na uniknięcie odpowiedzialności solidarnej z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.