Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3

Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Aleksandra Węgielska

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2023 r. kolejnego pakietu rozwiązań ułatwiającego rozliczanie podatku VAT - tzw. SLIM VAT 3. Proponowane zmiany mają m.in. wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm, wprowadzić szerszy zakres zwolnień z VAT oraz wdrożyć uproszczenia w dokumentowaniu.

Wyższy limit małego podatnika

Obecnie status małego podatnika na gruncie przepisów ustawy o VAT przysługuje podatnikowi, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.0000 euro lub 45.000 euro - w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. W ramach pakietu SLIM VAT 3 przewidziano podwyższenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika do kwoty 2.000.000 euro.

Kurs waluty dla faktur korygujących

Ministerstwo Finansów planuje doprecyzować zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadkach wystawienia faktury pierwotnej w walucie obcej. Dodany do ustawy o VAT art. 31b ust. 1 ma stanowić generalną zasadę w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus. Kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 3 października 2022 r., ten sam kurs zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie.

0% VAT przy WDT

Jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada wymaganych dokumentów potwierdzających WDT, to obecnie jest obowiązany wykazać w ewidencji tę transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem właściwej stawki VAT. Po otrzymaniu tych dokumentów ma prawo do odpowiedniej korekty transakcji i zastosowania 0% stawki VAT w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana.

Po zmianie przepisów podatnik będzie miał prawo do wykazania (skorygowania) WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ma to, jak tłumaczy MF, uprościć obowiązek korygowania takiej transakcji.

Odliczanie VAT z tytułu WNT

Obecnie prawo do odliczenia VAT z WNT powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Projekt SLIM VAT 3 zakłada rezygnację z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT z tego tytułu. Faktura nie będzie zatem stanowiła formalnego warunku odliczenia VAT. W konsekwencji podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym.

Ustalanie proporcji

Podatnik może obecnie uznać, że proporcja, według której odlicza VAT związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT, wynosi 100%, o ile przekroczyła ona 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Ministerstwo Finansów planuje zwiększyć ten próg do 10.000 zł.

Wyższy próg będzie mógł być stosowany na mocy przepisu przejściowego już do proporcji przyjętej na 2022 r.

Zmiana zasad fakturowania

Proponuje się dodać ust. 1a w art. 106b, który ma wprowadzić fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu czynności, w tym samym miesiącu, w którym jej dokonał. Zmiana ta ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników.

Regulacja wynikająca z nowego przepisu będzie dotyczyć przypadków otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach, tj.: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano czynności (otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy).

Odpowiedzialność solidarna

W art. 108a ustawy o VAT proponuje się zmianę w ust. 6, który reguluje kwestię uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez "osoby trzecie" w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT. Obecnie uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej przez "osoby trzecie" jest możliwe poprzez dokonanie płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy lub przez zwrot otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano płatność.

Ministerstwo Finansów zamierza dodać trzeci sposób pozwalający uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, który byłby dedykowany instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo bankowe, czyli głównie faktorom. Dodawany sposób uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej byłby stosowany w sytuacji zmiany przez podatnika faktora, tj. po zawarciu porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów lub świadczenia usług przez dostawcę, objętych umową faktoringu.

Kasy fiskalne

Obecnie podatnicy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, muszą złożyć, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku planuje się wprowadzenie przepisu, aby organ podatkowy, w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości, dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy bez wydawania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.