Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Od 1 stycznia 2022 r. szybki zwrot VAT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Od 1 stycznia 2022 r. szybki zwrot VAT

Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Aleksandra Węgielska

Od 1 stycznia 2022 r. do przepisów ustawy o VAT został wprowadzony nowy 15-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT. Zmiana ta została wdrożona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ze zwrotu w tym terminie mogą jednak skorzystać większe placówki handlowe. Wynika to z warunków, które musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot w tym terminie.

Szybki zwrot VAT

Termin 15-dniowego zwrotu liczony jest od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji VAT w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji,

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Zwrot VAT w tym terminie przysługuje podatnikom, którzy przyjmują w większości płatności elektroniczne. Ponadto podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 15-dniowym musi spełnić łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.

Warunki podmiotowe szybkiego zwrotu VAT

Aby podatnik mógł otrzymać szybki zwrot nadwyżki VAT, musi przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

 • być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT (miesięczne bądź kwartalne),
 • prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas on-line lub wirtualnych (przykład 1),

b) 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty na białej liście podatników VAT.

Tak więc szybki zwrot VAT przysługuje podatnikowi, który:

 • jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje co najmniej od roku,
 • używa tylko kas on-line lub wirtualnych i zgłosił przynajmniej na 3 miesiące przed żądaniem zwrotu rachunek na białej liście.

Warunki przedmiotowe

Podatnik, aby otrzymać szybki zwrot VAT, musi także spełnić warunki przedmiotowe, czyli:

1) za 3 okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika składającego kwartalne rozliczenia VAT za 1 okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80% (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. udział ten jest nie niższy niż 65%),

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł.

Łączną wartość sprzedaży brutto ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o VAT (fakturami wystawianymi przy zastosowaniu kasy rejestrującej).

Ponadto, aby otrzymać zwrot w terminie 15 dniu za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, wykazana przez podatnika, nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie powinna przekraczać 3.000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (czyli złożenia pierwotnej deklaracji z wykazanym zwrotem), podatnik powinien złożyć deklarację przed upływem terminu do jej złożenia.

Oznacza to, że szybki zwrot VAT może otrzymać podatnik VAT, którego sprzedaż detaliczna rejestrowana jest w kasie on-line lub wirtualnej oraz płatności w zdecydowanej większości przyjmowane są w sposób elektroniczny. Przy czym przez kolejne 12 miesięcy (poprzedzających bezpośrednio okres zwrotu), łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej w kasie on-line lub wirtualnej, za każdy okres rozliczeniowy musi być nie niższa niż 50.000 zł (przykład 2). Ponadto podatnik nie otrzyma szybkiego zwrotu, jeśli kwota z przeniesienia z poprzedniego okresu rozliczeniowego wyniesie więcej niż 3.000 zł.

Weryfikacja zwrotu VAT

Spełnienie wszystkich powyższych warunków weryfikowane będzie z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa KAS. W przypadku ich niespełnienia do podatnika stosować się będzie zasady wynikające z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Podatnik otrzyma wówczas zwrot w terminie podstawowym, czyli 60-dniowym.

Ponadto naczelnik urzędu skarbowego ma prawo do przedłużenia 15-dniowego terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Należy podkreślić, że w art. 87 ust. 6j-6l ustawy o VAT określono zasady doręczania postanowienia o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie. Jeżeli postanowienie albo decyzja nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia:

 • rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej,
 • złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta),
 • wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych,

to doręczenie takie uważa się za dokonane z upływem tych 4 dni.

Termin ten jest bardzo krótki, a problemy mogą się pojawić w sytuacji, gdy takie doręczenie nastąpi np. w okresie świąt.

Przykład 1

Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT od 1 kwietnia 2021 r. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie on-line. Pierwszym okresem rozliczeniowym uprawniającym do ubiegania się o zwrot VAT w terminie 15 dni zgodnie z art. 87 ust. 6e pkt 4 lit. a) ustawy o VAT będzie kwiecień 2022 r.


Przykład 2

Czynny podatnik VAT w rozliczeniu VAT za luty 2022 r. wykaże nadwyżkę VAT w kwocie 15.000 zł do zwrotu w terminie 15 dni. Podatnik sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie on-line. Łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tej kasy, za okres rozliczeniowy od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. w jednym miesiącu tego okresu była niższa niż 50.000 zł. W związku z tym podatnik nie spełnia warunków do otrzymania szybkiego zwrotu VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.