Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiana zasad składania VAT-26
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiana zasad składania VAT-26

Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Aleksandra Węgielska

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie.

Odliczenie 100% VAT od samochodu

Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków poniesionych z tytułu używania pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Za takie uważa się m.in. pojazdy, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza na określonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ponadto podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję ich przebiegu, mają dodatkowo obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 371). W rozporządzeniu tym określony został wzór informacji oznaczony jako formularz VAT-26.

W przypadku gdy podatnik nie złoży VAT-26 w terminie, to dla celów stosowania odliczenia uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności dopiero od dnia złożenia VAT-26. Obowiązek złożenia tego formularza dotyczy także zmiany wykorzystywania pojazdu - z mieszanego na wyłącznie do działalności gospodarczej (zmiana wysokości przysługującego odliczenia podatku z 50% na 100%).

Nowe zasady składania VAT-26

Zgodnie z uchwaloną w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe - tzw. pakiet SLIM VAT 2 (ustawa na dzień oddania GP do druku czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) od 1 października 2021 r. zostanie wprowadzona zmiana w terminach składania VAT-26 wskazanych w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Na mocy nowych przepisów podatnicy będą składali VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT. A w przypadku, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego, podatnik będzie składał VAT-26 do końca miesiąca, w którym nastąpiła ta zmiana.

Nowy wzór VAT-26

W związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT wdrażanymi pakietem SLIM VAT 2 zostaną także wprowadzone modyfikacje do wzoru VAT-26. Od 1 października 2021 r. (tj. w dacie wejścia w życie zmian do art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT) ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie określające wzór formularza VAT-26.

Jak wynika z projektu omawianego rozporządzenia, dotychczasowy wzór VAT-26 podatnicy będą stosować do informacji składanych w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności poniesionych przed 1 października 2021 r.

Natomiast w przypadku aktualizacji VAT-26, gdyby zmiana przeznaczenia pojazdu wystąpiła u podatnika przed 1 października 2021 r., podatnik będzie obowiązany do złożenia aktualizacji VAT-26 najpóźniej przed tą datą.

W nowym VAT-26 zakres wymaganych do wprowadzenia danych o zgłaszanych pojazdach samochodowych obejmować będzie (tak jak i obecnie): markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia, które umożliwiają identyfikację organowi podatkowemu tych pojazdów u podatnika. Ponadto wymagane będzie podanie informacji o dacie poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami oraz o dacie zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (w przypadku zgłaszania aktualizacji informacji).

W stosunku do obecnie obowiązującego VAT-26 zostanie zaktualizowane brzmienie podstaw prawnych art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT według zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r. wraz z informacją o terminie złożenia informacji/aktualizacji informacji.

Z tego względu, tytułem doprecyzowania (względem obecnej wersji VAT-26) w części C VAT-26 dotyczącej daty poniesienia pierwszego wydatku na pojazdy samochodowe - dodane będzie objaśnienie, zgodnie z którym datą poniesienia pierwszego wydatku może być również data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty/przyjęty w używanie, a w polu data nabycia pojazdu będzie należało podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu/datę importu/datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Uzupełnione objaśnienie do tego pola ma doprecyzować zakres wymaganych informacji w VAT-26 w przypadku, gdy w momencie wpłaty zaliczki, zadatku czy raty leasingowej podatnik posiada wiedzę wynikającą z konkretnej umowy na temat planowanej daty wydania pojazdu samochodowego do używania, ale na moment upływu terminu do złożenia VAT-26 nie dysponuje tym pojazdem (nie został wydany do używania).

Ponadto w nowym VAT-26 (w porównaniu do obecnie obowiązującej wersji VAT-26):

 • w części B, w danych dotyczących podatnika - zrezygnowano z podawania REGON przez podatnika niebędącego osobą fizyczną oraz z obowiązku podawania daty urodzenia przez podatnika będącego osobą fizyczną,
 • w części C, do pozycji dotyczącej numeru rejestracyjnego - dodane będzie objaśnienie wskazujące, że należy podać numer rejestracyjny zgłaszanego pojazdu, w tym również numer rejestracyjny pojazdu przyjętego w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Formularz VAT-26, po jego opublikowaniu, będzie podlegał elektronizacji, poprzez opracowanie formularza interaktywnego oraz umożliwienie jego składania przez system e-deklaracje.

Obecna treść
art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT:
Art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT
w brzmieniu obowiązującym
od 1 października 2021 r.:
ust. 12 Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. ust. 12 Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.
ust. 13 W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. ust. 13 W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.
ust. 14 W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. ust. 14 W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.