Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Procedura szczególna OSS
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Procedura szczególna OSS

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Aleksandra Węgielska

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzyły funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS). Przepisy te zostały wprowadzone dyrektywą 2017/2455 oraz dyrektywą 2019/1995. Przepisy ustawy o VAT zostały odpowiednio zmienione z uwagi na konieczność zaimplementowania unijnych regulacji w polskim ustawodawstwie od 1 lipca 2021 r.

Procedura MOSS

Przepisy obowiązujące do końca czerwca 2021 r. dotyczące MOSS umożliwiały podatnikom świadczącym usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne (TBE), na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach UE, w których nie mają siedziby działalności gospodarczej, rozliczanie VAT z tytułu świadczenia tych usług za pośrednictwem portalu internetowego w państwie UE, w którym posiadają numer identyfikacyjny. System MOSS stanowił środek upraszczający, w wyniku którego miejscem opodatkowania usług TBE stało się państwo UE usługobiorcy. Dzięki MOSS podatnicy mogli uniknąć rejestracji oraz rozliczania VAT w każdym państwie UE, w którym znajdowali się ich usługobiorcy. System ten był fakultatywny dla podatników.

W systemie MOSS były dostępne dwie procedury: unijna i nieunijna. Podatnikiem w ramach procedury unijnej była firma posiadająca siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium UE. Podatnik nie mógł korzystać z MOSS w przypadku świadczenia usług w jakimkolwiek innym państwie UE, w którym posiadał siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast w ramach procedury nieunijnej podatnikiem określało się firmę, która nie posiadała siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w UE, wykonującą czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium UE.

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Procedura OSS obowiązująca od 1 lipca br., wprowadzona przepisami ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163), ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym państwie UE,
 • deklarowania i płacenia VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji,
 • współpracy z administracją podatkową państwa UE siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/usługi mają charakter transgraniczny.

Aby móc korzystać z tej procedury, należy dokonać rejestracji na internetowym portalu OSS, który posiada każde państwo UE. Taka rejestracja jest ważna dla wszystkich transakcji sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów. W Polsce można takiej rejestracji dokonywać na stronie www.podatki.gov.pl.

Procedura unijna

Nowe przepisy rozszerzyły zakres przedmiotowy procedury unijnej, która oznacza procedurę szczególną dla:

a) WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość),

b) dostaw towarów w państwie UE (dostawy krajowe) dokonywanych przez interfejsy elektroniczne ułatwiające takie dostawy,

c) określonych usług świadczonych przez podatników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie UE konsumpcji.

Przez usługi należy rozumieć usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa UE konsumpcji. Zatem są to usługi, do których nie ma zastosowania ogólna zasada określona w art. 28c ustawy o VAT. Oznacza to, że procedurą unijną mogą być objęte np. usługi, o których mowa w art. 28e, art. 28f ust. 1, 2, 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28k ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Nowe przepisy rozszerzyły także zakres podmiotowy procedury unijnej, z której może korzystać:

a) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE w celu deklarowania i płacenia VAT za: świadczone przez niego usługi na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie UE, w którym usługodawca nie ma siedziby, dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO (usługi świadczone na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie UE, w którym usługodawca ma siedzibę, muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji VAT),

b) podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w UE w celu deklarowania i płacenia VAT za dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO,

c) podatnik ułatwiający dostawy (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dla: dokonywanych przez niego dostaw w ramach WSTO oraz krajowych dostaw towarów.

Należy podkreślić, że dokonywanie krajowych dostaw może być rozliczane w OSS wyłącznie przez podatników uznanych za ułatwiających takie dostawy (operatorzy interfejsów elektronicznych).

Tak więc od 1 lipca 2021 r. wskazani podatnicy, świadczący usługi lub dokonujący dostaw na rzecz konsumentów w UE, nie muszą rejestrować się do celów VAT we wszystkich państwach UE, w których świadczą te usługi lub dokonują dostaw. Zamiast tego VAT od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie UE (państwie identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny. Co istotne, jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej musi deklarować i płacić VAT w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury. Nie może on deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych podatkowych państw UE konsumpcji.

Nowe przepisy nie zmieniły dotychczasowych zasad ustalania miejsca świadczenia tych usług, a jedynie wprowadzają uproszczoną procedurę deklarowania VAT w innych państwach UE.

Procedura nieunijna

Z procedury nieunijnej nadal mogą korzystać wyłącznie podatnicy niemający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Jeżeli tego typu podmioty są jedynie zarejestrowane dla celów VAT w państwie członkowskim lub są zobowiązane do takiej rejestracji, przykładowo z uwagi na świadczenie przez nie usług innych niż usługi B2C, mogą one korzystać z procedury nieunijnej.

Od 1 lipca 2021 r. procedura nieunijna obejmuje określone usługi (w tym usługi TBE) świadczone przez wskazanych wcześniej podatników na rzecz konsumentów w UE.

Jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury nieunijnej, musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich usług kwalifikujących się do tej procedury. Jeśli podatnik kwalifikuje się do skorzystania zarówno z procedury unijnej (z uwagi na WSTO), jak i nieunijnej (z uwagi na świadczone usługi), to powinien zarejestrować się odrębnie do obu tych procedur.

Procedura OSS to system elektroniczny, który uprościł rozliczanie VAT sprzedawcom towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE, ponieważ umożliwia im:

- elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich,
- deklarację i opłacanie należnego VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej,
- pracę z administracją podatkową ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet przy sprzedaży za granicę.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.