Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur

Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Aleksandra Węgielska

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT. Zaproponowane w nim rozwiązania mają uprościć podatnikom rozliczanie podatku VAT. Pakiet ten wprowadza istotne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur.

Likwidacja "duplikatów"

MF zaproponowało likwidację instytucji wystawiania duplikatu faktury. W związku z tym ma być uchylony art. 106l ustawy o VAT oraz wprowadzony nowy zapis w art. 106g ustawy o VAT. Zgodnie z proponowaną zmianą z art. 106g ust. 3b ustawy o VAT będzie wynikało, że w sytuacji gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury. W przypadku tym nie będą miały zastosowania przepisy art. 106g ust. 4 ustawy o VAT. Jeżeli kolejny egzemplarz faktury dotyczy WDNŚT na rzecz nabywcy, to zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 106g ust. 4 ustawy o VAT, podatnik nie będzie miał obowiązku przesyłania kopii kolejnego egzemplarza faktury lub danych w niej zawartych wyznaczonej jednostce skarbowej. W związku z tymi zmianami w JPK_VAT nie będzie potrzeby odrębnej identyfikacji tego dokumentu. Przy czym podatnicy, co do zasady, będą mogli umieszczać na kolejnym egzemplarzu faktury wyraz "duplikat", jeśli systemy finansowo-księgowe przewidują takie rozwiązanie. Umieszczanie wyrazu "duplikat" będzie miało charakter fakultatywny, tak jak umieszczenie daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury.

W związku z proponowaną likwidacją duplikatu faktury planuje się uchylenie art. 88 ust. 3b ustawy o VAT.

Faktury zaliczkowe

Otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury. Dane, jakie powinna zawierać taka faktura, zostały określone w art. 106f ust. 1 ustawy o VAT i jest to m.in. cena jednostkowa netto. W przepisie tym planuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.

Termin wystawiania

art. 106i ustawy o VAT wskazano na możliwość wystawiania faktur także 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. MF proponuje zmianę w tym przepisie, która pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60.dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60.dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Korekty faktur

Kolejne zmiany mają dotyczyć art. 106j ustawy o VAT, a ich celem jest uproszczenie przepisów i zmniejszenie obowiązków związanych z rozliczaniem VAT. Proponuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej:

 • wyrazu "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyrazu "KOREKTA",
 • przyczyny korekty,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W art. 106j ustawy o VAT proponuje się nowe rozwiązanie, tj. korektę zbiorczą konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur. Zgodnie z proponowanymi regulacjami tego przepisu dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta z faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

Porównanie zmian przepisów dotyczących faktur

Przed zmianą

Po zmianie

art. 88 ust. 3b - Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur. art. 88 ust. 3b - uchyla się
art. 106g ust. 3b i 3c - brak art. 106g
ust. 3b W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury.
ust. 3c Do przekazanego kolejnego egzemplarza faktury, o którym mowa w ust. 3b, przepisu ust. 4 nie stosuje się.
art. 106l ust. 1 W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:
1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę (...)
ust. 2 Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.
art. 106l uchyla się
art. 106f ust. 1 pkt 4 Dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. art. 106f ust. 1 pkt 4 Dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.
art. 106i ust. 7 Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
art. 106i ust. 7 Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
art. 106j
ust. 1 W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu (...),
2) udzielono opustów i obniżek cen (...),
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (...),
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
- podatnik wystawia fakturę korygującą.
art. 106j
ust. 1 W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w tej fakturze, uległa zmianie,
2) dokonano zwrotu towarów i opakowań podatnikowi,
3) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji tej faktury
- podatnik wystawia fakturę korygującą.
ust. 2 Faktura korygująca powinna zawierać:
1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4) przyczynę korekty,
5) (...).
ust. 2 Faktura korygująca powinna zawierać:
1) uchyla się,
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4) uchyla się,
5) (...).
ust. 3 W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:
1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
ust. 3 Podatnik może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. W takim przypadku faktura korygująca:
1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
ust. 4 brak ust. 4 Podatnik może wystawić na rzecz jednego odbiorcy za dany okres fakturę korygującą dotyczącą wszystkich dostaw lub świadczenia usług z tego okresu. W takim przypadku faktura korygująca może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5-6 oraz nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.