Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Aleksandra Węgielska

Na stronie RCL został udostępniony projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do tych faktur, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje dotyczące faktur elektronicznych, z wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych tą nowelizacją. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

Zasady stosowania e-faktur

Planuje się wprowadzić do ustawy o VAT w art. 2 pkt 32a definicję faktury ustrukturyzowanej. Przez fakturę ustrukturyzowaną będzie się rozumiało fakturę elektroniczną wystawioną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z definicji tej będzie więc wynikać, że faktura ustrukturyzowana mieści się w zakresie znaczeniowym faktury elektronicznej.

Wprowadzane projektowaną ustawą rozwiązanie ma mieć charakter fakultatywny. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji jej odbiorcy, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianego projektu, proponowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu w systemie podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do pdf dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Będzie wprowadzona możliwość uprawnienia do wystawienia faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika lub do dostępu do takich faktur np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

Tak więc wszystkie faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF za pomocą API. Po przesłaniu faktury KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę będzie miał charakter systemowy i nie będzie należało go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli też dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Zmodyfikowana w tym celu zostanie aplikacja webowa e-Mikrofirma.

Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Korekta e-faktury

Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury korygującej według zasad dotychczas obowiązujących (w tym przypadku korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT), jak i faktury korygującej w postaci e-faktury, czyli wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Do przewidzianego w art. 29a ust. 15 katalogu przypadków, kiedy nie stosuje się wskazanego w tym przepisie warunku posiadania określonej dokumentacji, dodany zostanie przypadek, gdy podatnik wystawia faktury korygujące przy zastosowaniu KSeF. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianego projektu, spełnienie tego warunku, tj. posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, byłoby obowiązkiem nadmiarowym, gdyż system KSeF będzie wyposażony w funkcjonalność, która umożliwi otrzymanie automatycznej informacji o odebraniu korekty w postaci faktury ustrukturyzowanej przez podatnika. Podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił korekty w postaci ustrukturyzowanej.

Ponadto planuje się dodanie w art. 86 nowego ust. 19c, w którym będzie wprowadzone rozwiązanie dla faktur korygujących in minus otrzymywanych w systemie KSeF od strony podatku naliczonego, które będzie się opierać na pewności rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem tego systemu. Korekta VAT naliczonego będzie dokonywana w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą wystawioną w systemie KSeF. Stosowanie tego rozwiązania zapewni zaistnienie tożsamego momentu korekty podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy, dzięki czemu możliwe będzie odejście od zasad korygowania podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy. Jak tłumaczy MF, mając na uwadze szczególny sposób otrzymywania faktur w systemie KSeF, gdzie przez otrzymanie faktury ustrukturyzowanej rozumie się udostępnienie tej faktury za pomocą oprogramowania interfejsowego, możliwe będzie uzależnienie samej korekty podatku naliczonego od faktu otrzymania takiej faktury korygującej. Wskazane rozwiązanie zapewni całkowitą symetryczność rozwiązań w zakresie rozliczania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania po stronie podatku należnego oraz naliczonego.

Skrócony termin zwrotu

W art. 87 ma zostać dodany nowy ust. 6c, który ma wprowadzić dla podatników wystawiających wyłącznie faktury ustrukturyzowane preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT po spełnieniu warunków przewidzianych w tym przepisie (patrz ramka). Niespełnienie przez podatnika któregokolwiek z warunków uzyskania zwrotu VAT w skróconym 40-dniowym terminie (np. gdy weryfikacja rozliczenia wykaże, że podatnik nie spełnił wymogu wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych) skutkuje odmową zwrotu w terminie 40 dni.

Podatnik dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni będzie zaznaczał odpowiedni znacznik w składanym rozliczeniu (JPK_VAT deklaracja + ewidencja) ze wskazaniem, że występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 40 dni.

Przy czym, w sytuacji gdy zasadność tego zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni konieczne będzie spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków, tj.:

- podatnik będzie musiał wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem KSeF w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego ubiega się o zwrot VAT, w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur uwzględnionych w rozliczeniu,
- podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który będzie wykazana różnica podatku do zwrotu, będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz będzie składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,
- podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu będzie posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK zawarte na tzw. białej liście,
- kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3.000 zł.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.