Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus

Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Aleksandra Węgielska

Do końca 2020 r. przepisy o VAT nie określały zasady rozliczania VAT w przypadku faktur korygujących in plus. Podatnicy bazowali jedynie na interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.

Faktura korygująca in plus

Fakturę korygującą in plus wystawia się w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, a także w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Od 1 stycznia 2021 r. wskazano, że w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Wynika to z nowo dodanego ust. 17 w art. 29a ustawy o VAT.

Ujmowanie korekt zwiększających podstawę opodatkowania

Z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT wynika, że w zależności od przyczyny wystawienia faktury korygującej, czyli od momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała. Co do zasady, zaistnienie przesłanek do dokonania korekty in plus powoduje obowiązek wykazania zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniały te przesłanki. Okoliczności te wystąpią, gdy przyczyna korekty zwiększającej podstawę opodatkowania jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej (przykład 1).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT (zamieszczonych na stronie www.gov.pl) w analogiczny sposób należy traktować sytuację, w której strony uzależniały możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia od spełnienia się warunku (przyszłego, ale niepewnego zdarzenia). Również w takim przypadku korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym warunek został spełniony - wówczas zaistniała bowiem przesłanka zwiększająca wynagrodzenie. Ministerstwo wskazało, że przesłankami, których zaistnienie będzie powodowało zwiększenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w okresie ich wystąpienia (tj. na bieżąco), będzie np. wzrost wskaźnika inflacji, jeżeli od niego uzależniono cenę oraz wzrost kursu waluty obcej, na podstawie której kalkuluje się ostateczną kwotę zapłaty za świadczenie.

Jednak, jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury (np.: błąd rachunkowy, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku), obowiązek dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania wystąpi w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towarów lub świadczenia usług. Ważne jest w tym przypadku, że korekta wsteczna dotyczy sytuacji, gdy zaniżenie podstawy opodatkowania nastąpiło z uwagi na powstanie okoliczności istniejących już w momencie pierwotnego momentu powstania obowiązku podatkowego (przykład 2).

WNT i WDT

Jak wynika z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT, zasady rozliczania faktur korygujących in plus określone w art. 29a ust. 17 mają także zastosowanie w przypadku WNT. Zatem obecnie jasno uregulowano sposób dokonywania korekt zwiększających podstawę opodatkowania w przypadku WNT, nie zmieniając zasad, które podatnicy już stosowali w praktyce.

Ponadto wskazać należy, że w konsekwencji dodania w art. 29a ust. 17 konieczne było doprecyzowanie zasad zwiększenia podstawy opodatkowania przy eksporcie oraz WDT. W efekcie dodano ust. 18 w art. 29a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku eksportu towarów oraz WDT zwiększenie podstawy opodatkowania nastąpi nie wcześniej niż w rozliczeniu składanym za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

Przykład 1

Podatnik, w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi remontu silników. Zgodnie z umową zawartą z odbiorcami usług wynagrodzenie jest kalkulowane na bazie ponoszonych przez niego kosztów świadczenia usług, w tym kosztów materiałów, części zamiennych i wynagrodzenia podwykonawców. W momencie wystawienia faktury w dniu 15 stycznia 2021 r. nie był on w stanie ustalić pełnej bazy kosztowej z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego. Podatnik wystawi fakturę na bazie wyłącznie kosztów już uzgodnionych i skalkulowanych na dzień jej sporządzenia. Zakładamy, że podatnik ustalił i uzgodnił wszystkie koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia również na podstawie komponentów kosztowych, które na moment wystawienia faktury pierwotnej nie były możliwe do ustalenia, dopiero w dniu 26 lutego 2021 r. Wobec tego w tym dniu wystawił fakturę korygującą in plus. W związku z tym, że korekta ta została wystawiona z uwagi na przyczyny, które miały miejsce już po wykonaniu usługi, a przyczyna nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna być ona ujęta na bieżąco, czyli w lutym.


Przykład 2

Podatnik wystawił 15 stycznia 2021 r. fakturę dokumentującą dostawę towarów. Tego samego dnia towar został odebrany przez nabywcę. W wyniku błędu pracownika na fakturze została naliczona błędna cena jednostkowa towaru. W efekcie na fakturze zaniżono wartość podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dla całej dostawy. Zakładamy, że podatnik zorientował się o zaistniałym błędzie 26 lutego br. W związku z czym wystawił kontrahentowi fakturę korygującą zwiększającą wartość dokonanej dostawy. Z uwagi na to, że przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania istniała już w momencie wystawienia pierwotnej faktury dokumentującej dokonaną dostawę (wtedy popełniono błąd w wystawionej fakturze), podatnik jest obowiązany do korekty podstawy w rozliczeniu za styczeń 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.