Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Aleksandra Węgielska

W 2021 r. będą wprowadzone kolejne zmiany do ustawy o VAT. Zostały one przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe. Zmiany te, oprócz tzw. pakietu SLIM VAT, mają także doprecyzować przepisy dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Faktury objęte MPP

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), podatnicy są obowiązani stosować MPP. W tym przypadku faktura dodatkowo powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Jak wynika z art. 19 Prawa przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Wielu podatników uważa jednak, że przepisy dotyczące MPP dotyczą wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15.000 zł. W celu wyeliminowania takich wątpliwości w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, który na dzień oddania GP do druku znajduje się w Sejmie, planuje się doprecyzować, że chodzi o faktury, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Dodatkowo wskazano zasady, jakie będą stosowane w celu ustalenia, czy wartość brutto faktury przekracza limit 15.000 zł, jeżeli kwoty na fakturze wyrażone będą w walucie obcej. Planuje się, że do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote przyjmować się będzie zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 31a ustawy o VAT.

MPP w przypadku potrąceń wzajemnych

Z obecnego brzmienia art. 108a ust. 1d ustawy o VAT wynika, że przy dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), przepisów o obowiązkowym MPP nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. Bezpośrednie odesłanie do art. 498 K.c. zawęża zatem krąg potrąceń, wobec których stosowanie obowiązku MPP jest wyłączone. W związku z tym proponuje się odejście od odwołania w tym przepisie do K.c. i wyłączenie obowiązku stosowania MPP również w przypadku dokonania innych potrąceń.

Rachunek VAT

Obecnie podatnik może dokonywać płatności z rachunku VAT m.in.: kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego, należności celnych czy składek ZUS.

Od stycznia 2021 r. proponuje się - poprzez dodanie do art. 62b ust. 2 pkt 3a ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) - umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT również kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. W myśl znowelizowanego art. 108a ustawy o VAT, w przypadku wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, w komunikacie przelewu wskazywać się będzie w miejsce:

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, oraz kwoty odpowiadającej całości albo części wartości sprzedaży brutto - kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona w MPP,

2) numeru faktury - numer dokumentu związanego z płatnością, wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych,

3) numeru, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Ponadto obecnie, na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych z rachunku VAT, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Wniosek taki mogą również składać osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej.

Wskazany krąg osób ma zostać rozszerzony. Proponuje się bowiem wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie tego wniosku także przez inne podmioty niebędące podatnikami VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Dotyczyć to będzie również podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce, które nie są podatnikami VAT. Uzasadniając wprowadzenie tej zmiany wskazano, że z uwagi na to, iż podmioty te posiadają rachunki rozliczeniowe prowadzone przez polskie banki, mają również automatycznie otwierany rachunek VAT. Rachunek ten generalnie powinien być "martwy". Jednakże w razie celowego lub omyłkowego podzielenia należności z faktury i zastosowania MPP dochodzi do sytuacji, w której na rachunek VAT wpływają środki, a podmioty te nie mają możliwości ich uwolnienia. Proponuje się zatem, aby mogły one występować z wnioskiem o uwolnienie środków z rachunku VAT. W tym przypadku nie byłaby stosowana procedura określona w art. 108b ust. 5 ustawy o VAT. Nie ma bowiem uzasadnienia do badania, czy podmioty te posiadają zaległości w podatkach, gdyż nie są one podatnikami z tytułu podatków.

Brak sankcji przy płatnościach w MPP

Zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 108c ust. 1 ustawy o VAT przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 112c tej ustawy nie będzie się stosować. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zmiana ta ma na celu rozwinięcie systemu korzyści dla podatników w związku z wykorzystywaniem MPP. W przypadku zapłaty danej faktury przy zastosowaniu MPP (do wysokości kwoty zapłaconej w MPP) nie będzie stosowana sankcja określona w art. 112b ust. 2a ustawy o VAT. Zatem sankcji w wysokości 15% nie będzie się stosować, jeżeli podatnik dokonał zapłaty zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury z zastosowaniem MPP.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.