Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VAT

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Aleksandra Węgielska

Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem tego mechanizmu, czyli faktur wystawionych na kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których wartość brutto przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), dokumentujące transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Ponadto w przypadku, gdy kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Dobrowolne oznaczanie MPP

Jak wynika z powyższego, oznaczenie faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności", we wcześniej wskazanych przypadkach, jest obowiązkowym elementem faktury. Organy podatkowe dopuszczają jednak możliwość zamieszczania tego oznaczenia w sytuacji, gdy nie ma takiego obowiązku, przykładowo gdy sprzedawca chce otrzymać zapłatę z zastosowaniem MPP.

Tak też wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących MPP (zamieszczonych na stronie internetowej www.podatki.gov.pl), w której wskazano, że podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15.000 zł. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów "fakturowych". Również z punktu widzenia Kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą wadliwą. Także w objaśnieniach podatkowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności MF wskazało, że umieszczanie na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" mimo braku takiego obowiązku, nie jest sankcjonowane.

Warto tutaj podkreślić, że gdy faktura zawiera oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", pomimo iż nie jest ona objęta ustawowym obowiązkiem stosowania MPP, to nabywca nie ma obowiązku regulowania płatności w formie MPP i dokonując zapłaty z pominięciem MPP nie poniesie on żadnych negatywnych konsekwencji.

Faktury z MPP w nowym JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT będą przesyłali deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który obejmie deklarację i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji - przesyłanej w formie JPK_VAT - określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Na podstawie § 10 ust. 4 pkt 13 tego rozporządzenia podatnik będzie zobowiązany do oznaczania w ewidencji sprzedaży transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności symbolem "MPP".


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

 

Obowiązek oznaczania faktur symbolem "MPP" w JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czyli faktur wystawionych na kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Potwierdziło to także MF w odpowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej www.podatki.gov.pl dotyczących JPK_VAT z deklaracją.

Należy pamiętać, że jeśli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, o wartości brutto powyższej 15.000 zł, bez wymaganego oznaczenia mechanizm podzielonej płatności, jak wyjaśniło MF w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją, będzie musiał umieścić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Ponadto od 1 października br. oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane będą w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K za pomocą symboli GTU_01-GTU_13. W związku z tym, jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą będą np. komputery z grupy 06 (wymienione w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT), to podatnik wpisze "1" odpowiednio w polu GTU_06. Ponadto, jeżeli transakcja ta objęta będzie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, to w strukturze ewidencji sprzedaży wartość "1" będzie należało umieścić w polu "MPP".

Kara za błędną ewidencję

Dodatkowo od 1 października br., podatnik będzie obowiązany przesłać korektę ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. Natomiast jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wówczas wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Jeżeli podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania (albo zrobi to po terminie), lub jeżeli nie wykaże w złożonych wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, wówczas naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu (powyższe nie dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe). Karę trzeba będzie wpłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie. Będzie to wynikać z art. 109 ust. 3e-3k ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r.

Kary te, jak zapewniało MF, mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji. Pomimo to, trudno obecnie stwierdzić, czy organy podatkowe będą karać podatników za błąd polegający na nieprawidłowym stosowaniu specjalnych oznaczeń identyfikujących dostawy poszczególnych towarów czy usług lub oznaczeń dowodów sprzedaży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.