Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Aleksandra Węgielska

Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie funkcjonują dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.

Zwrot na rachunek bankowy

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Zwrot ten przysługuje jednak, gdy łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji VAT, z wyłączeniem kwoty podatku VAT nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego z tytułu importu towarów i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a) (warunek ten obowiązuje od 1 września 2019 r.),

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Warto przypomnieć, że od 1 września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT, w którym znajdują się m.in. numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Przy czym dopiero od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta, jeżeli płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł, czyli w kwocie zobowiązującej podatnika do dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, zostanie dokonana na rachunek, który nie został ujęty w Wykazie. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć tylko wysokości kwoty VAT związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Ponadto Ministerstwo Finansów w informacjach z dnia 17 września 2019 r. zamieszczonych na stronie www.kis.gov.pl wyjaśniło, że w związku z uruchomieniem od 1 września br. nowego Wykazu podatników VAT obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w tym Wykazie wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza Wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Jak podkreśliło MF, do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza Wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania Wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w Wykazie. Warto pamiętać, że w Wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje ROR, to taki rachunek nie będzie zamieszczony w Wykazie.

Zwrot na rachunek VAT

Urząd skarbowy jest także obowiązany w terminie 25 dni dokonać zwrotu różnicy VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją VAT na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT). Przy czym zwrot dokonany na rachunek VAT nie wymaga od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Należy podkreślić, że za wniosek o zwrot VAT na rachunek VAT uznaje się zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycji 68 (nie ma zatem konieczności składania wniosku jako odrębnego dokumentu). Oprócz tego zwrot na rachunek VAT ma także bardzo ważną zaletę, tj. brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka VAT, powinien przeanalizować, czy chce otrzymać przyspieszony zwrot tej nadwyżki na rachunek VAT (nie spełniając żadnych dodatkowych warunków), czy też wystąpi o zwrot na rachunek bankowy (przy założeniu, że spełnia wszystkie ustawowe warunki w tym zakresie). Tak więc to od decyzji podatnika zależy, w jakim trybie będzie chciał otrzymać zwrot nadwyżki VAT. Powinien mieć przy tym na uwadze, że w przypadku zwrotu na rachunek VAT nie ma pełnego dostępu do zwróconej kwoty VAT, gdyż środki zgromadzone na rachunku VAT można wydatkować tylko w ściśle określonych celach. Warto dodać, że od 1 listopada 2019 r. oprócz opłacania podatku VAT z rachunku VAT podatnik ma także możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych, składek ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.