Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Małgorzata Smolnik

Sprzedaż dokonywana przez podatników VAT zasadniczo dokumentowana jest fakturą. Przy czym powinna ona być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. W praktyce zdarzają się jednak pomyłki w dokumentowaniu. W konsekwencji należy skorygować zaistniałe błędy. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące. W przepisach nie wskazano jednak, za jaki okres można je wystawić.

Okoliczności wystawienia korekty faktury

Przypadki, w jakich wystawia się faktury korygujące, zostały wymienione w art. 106j ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2) udzielono opustów i obniżek cen,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów lub opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (przed dokonaniem dostawy),

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Termin sporządzenia korekty

Ustawodawca w przepisach wskazał, kiedy powinna zostać wystawiona korekta faktury, nie określił jednocześnie żadnego terminu, w jakim należy tego dokonać. Literalne brzmienie powołanego wcześniej art. 106j ustawy o VAT wskazuje, że faktura korygująca powinna zostać sporządzona jak najszybciej, tj. w momencie zaistnienia zdarzeń wymienionych w tym przepisie.

Organy podatkowe są zgodne co do tego, że jeżeli faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które ta faktura dokumentowała, uległo zmianie, to powinna ona zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlać faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktury korygujące stanowią bowiem specyficzny rodzaj faktur, których celem jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Takie wnioski płyną m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.177.2017.1.JO.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.20.2017.1.IK, stwierdził, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Organ podatkowy podkreślił jednocześnie, że prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą.


Wzory faktur i faktur korygujących dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Jak już wspomniano, przepisy o VAT nie określają, po jakim czasie od daty wystawienia faktury pierwotnej podatnik może sporządzić fakturę korygującą. Na termin, w jakim możliwe jest wystawienie faktury, wpływ ma z pewnością okres, w jakim podatnik ma obowiązek przechowywania faktur dla celów VAT. Jak bowiem stanowi art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania VAT oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Skoro podatnik dla celów rozliczeń VAT ma obowiązek przechowywać faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, w konsekwencji do tego samego terminu może wystawiać ich korekty.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., nr IPPP2/443-1395/13-2/RR. Z wnioskiem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który uważał, że ponieważ przepisy dotyczące VAT nie zawierają terminów, w jakich podatnik może wystawić faktury korygujące, tym samym może on sporządzić korektę mimo iż od wystawienia faktury upłynęło 5 lat. Organ podatkowy stwierdził, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem termin początkowy i końcowy przedawnienia podatkowego wyznacza termin płatności tego zobowiązania (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). Organ podkreślił, że istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa. W związku z tym należy przyjąć tezę, że jeżeli przedawnia się zobowiązanie podatkowe, to wraz z nim przedawnieniu ulegają także inne elementy danego stosunku prawno-podatkowego. Reasumując organ stwierdził, że korekty faktur powinny być wystawione przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (chyba że zaistniały okoliczności powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia).

Dane, jakie powinna zawierać faktura korygująca

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  - określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
4) przyczynę korekty,
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.