Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Jak rozliczyć sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak rozliczyć sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju?

Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Aleksandra Węgielska

Sposób opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uregulowano w art. 24 ustawy o VAT. Wskazano tam, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów generalnie uznaje się za dokonaną na terytorium kraju. Przy czym obowiązują tutaj limity sprzedaży.

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju została zawarta w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Zgodnie z nią jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy - którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania WNT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2013 r., nr ILPP4/443-23/13-4/BA, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, że o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju można mówić jedynie w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

a) dostawy dokonuje podatnik podatku od wartości dodanej na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego oraz

b) towar jest wysyłany lub transportowany przez tego podatnika lub na jego rzecz, z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego na terytorium kraju (Polski), które jest dla tego towaru państwem przeznaczenia, oraz

c) dostawa jest realizowana na rzecz ściśle określonych kategorii podmiotów, tj.:

  • podatników VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT,
    
  • osób prawnych niebędących podatnikami VAT, które nie mają obowiązku rozliczania WNT,
    
  • pozostałych podmiotów, niebędących podatnikami podatku VAT i niemających obowiązku rozliczania WNT.

W związku z tym o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju można mówić tylko w przypadku, gdy podmiot dokonujący dostawy towaru z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium kraju dokonuje też jego wysyłki/transportu lub też gdy ta wysyłka/transport dokonywana jest na jego rzecz.

Przy czym w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium kraju.

Miejsce opodatkowania

Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju wymieniono w art. 24 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium Polski.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł. Zasada ta ma zastosowanie pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Oznacza to, że w sytuacji gdy całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, będzie mniejsza lub równa w jednym roku podatkowym kwocie 160.000 zł, wówczas dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju (przykład 1).

W art. 14 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 wskazano zasadę ustalenia momentu, w którym uznaje się, że podatnik przekroczył obrót dla sprzedaży wysyłkowej, zobowiązujący go do rozliczania się już w państwie, do którego wysyła towary. W przypadku przekroczenia kwoty ustalonej przez państwo członkowskie, do którego towary są wysyłane, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (przykład 2).

Wybór miejsca opodatkowania

Unijni podatnicy podatku od wartości dodanej, u których sprzedaż w roku podatkowym nie przekracza 160.000 zł, mogą wybrać Polskę jako miejsce opodatkowania dokonywanej sprzedaży wysyłkowej, pod warunkiem pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru. Zawiadomienie to składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera Polskę jako miejsce opodatkowania dostaw. Wybór ten obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. W przypadku gdy po upływie tego okresu podatnik rezygnuje z korzystania z takiej możliwości, jest on obowiązany zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.

Przykład 1

W 2015 r. francuski podatnik zajmujący się sprzedażą internetową odzieży dokonał jej dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce, w przeliczeniu na złote na łączną kwotę 145.500 zł. Dostawy te opodatkowywane były na terenie Francji. Do chwili gdy w 2016 r. wartość sprzedaży dokonywanej przez tego podatnika na rzecz polskich konsumentów nie przekroczy kwoty 160.000 zł, podatnik ten nadal może opodatkowywać sprzedaż na terytorium Francji.


Przykład 2

Włoski podatnik zajmujący się sprzedażą internetową odzieży dokonał w 2015 r. jej dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce, w przeliczeniu na złote na łączną kwotę 150.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wartość sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski wyniosła 159.500 zł. W lipcu br. producent otrzymał zamówienie na odzież o wartości 600 zł. Uwzględniając tę dostawę, łączna wartość sprzedaży na rzecz polskich nabywców wyniesie 160.100 zł, w związku z tym włoski podatnik musi dokonać opodatkowania tej transakcji oraz każdej następnej na terytorium Polski.


Zasad dotyczących sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie stosuje się do:

1) nowych środków transportu,
2) towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez podatnika dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
3) towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i innych wymienionych w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT, dla których podstawą opodatkowania jest marża, opodatkowanych w państwie członkowskim wysyłki,
4) towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i innych wymienionych w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli ich dostawa jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.