Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Aport nieruchomości w zamian za akcje a podstawa opodatkowania VAT ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Aport nieruchomości w zamian za akcje a podstawa opodatkowania VAT - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1203) z dnia 1.06.2024
Podstawę opodatkowania VAT wniesienia aportem nieruchomości w zamian za akcje należy ustalić na podstawie wartości emisyjnej tych akcji, jeżeli uzgodniono, że zapłatę za ten wkład kapitałowy będzie stanowić ta wartość emisyjna.

(wyrok TSUE z 8 maja 2024 r., w sprawie C-241/23)

Stan faktyczny

Spółka z o.o. (polski podatnik VAT) dokonała podwyższenia kapitału poprzez wkłady dwóch spółek (tj. przeniesiono należące do nich nieruchomości i wniesiono wkłady pieniężne w zamian za akcje). Zawarte umowy przewidywały, że zapłatę za wkłady niepieniężne stanowią akcje spółki, wycenione według ich ceny emisyjnej. W celu ustalenia tej ceny strony oparły się na wartości wniesionych aportem nieruchomości, która została oszacowana przez osobę trzecią na podstawie cen rynkowych. W deklaracjach VAT spółka uwzględniła kwotę netto i VAT widniejące na fakturach dotyczących wniesienia nieruchomości aportem. Kwoty te zostały obliczone na podstawie wartości emisyjnej akcji spółki otrzymanych w zamian za te wkłady.

Organy podatkowe uznały, że podstawę opodatkowania VAT wkładów wniesionych w ramach podwyższenia kapitału spółki należy obliczać z uwzględnieniem wartości nominalnej akcji tej spółki, a nie ich wartości emisyjnej. W konsekwencji zakwestionowały prawo spółki do odliczenia VAT dotyczącego tych wkładów w części odpowiadającej kwocie przewyższającej kwotę obliczoną od wartości nominalnej akcji.

W tych okolicznościach NSA postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy przez zapłatę otrzymaną lub którą dostawca otrzyma w zamian za dostawę towarów, o której mowa w art. 73 dyrektywy VAT, należy rozumieć wartość nominalną obejmowanych akcji, czy wartość emisyjną (jeżeli strony określiły, że zapłatę stanowić będzie wartość emisyjna akcji).

Wyrok TSUE

TSUE wydał 8 maja 2024 r. wyrok przywołany na wstępie. Trybunał przypomniał, że z art. 73 dyrektywy VAT wynika, iż podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług.

TSUE podkreślił, że zapłata niekoniecznie musi być wyrażona w pieniądzu. Ważne jest jednak, aby dostawa towarów lub świadczenie usług były dokonywane odpłatnie, tzn. aby istniał bezpośredni związek pomiędzy wymienianymi towarami lub usługami, a wartość przekazywanych w zamian towarów lub usług mogła być wyrażona w pieniądzu. Tego rodzaju bezpośredni związek ma miejsce, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, przy czym świadczenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie wartości usługi świadczonej przez usługobiorcę.

Odnosząc się do analizowanej sytuacji TSUE zauważył, że polska spółka dokonała kilku podwyższeń swojego kapitału, nabywając własność nieruchomości należących do innych spółek. Zapłata otrzymana przez te spółki z tytułu wniesienia aportem ich nieruchomości odpowiadała akcjom, które spółka ta wyemitowała w tym celu. Istniał zatem bezpośredni związek pomiędzy przeniesieniem tych nieruchomości a przyznaniem akcji.

TSUE podkreślił także, iż zgodnie z aktami sprawy:

"(...) w prawie polskim wartość nominalną akcji spółki handlowej definiuje się zasadniczo jako wartość przypadających na akcję aktywów finansowych i niefinansowych wniesionych przez wspólników założycieli, zgodnie z definicją zawartą w statucie spółki. Wartość ta jest zatem wartością każdej akcji spółki przyjętą przez jej akcjonariuszy w momencie jej utworzenia i jest ustalana w zależności od ich wkładów do tej spółki w tym momencie. Wartość emisyjna jednej akcji odpowiada natomiast jej wartości w chwili emisji. W związku z tym w chwili utworzenia spółki wartość emisyjna akcji jest, co do zasady, równa jej wartości nominalnej. Jednakże wartość spółki może wzrosnąć lub spaść w trakcie jej istnienia, w szczególności ze względu na jej działalność, tak że wartość każdej z akcji tej spółki może być wyższa albo przeciwnie - niższa od jej wartości nominalnej. W przypadku gdy spółka, której wartość akcji wzrosła od czasu jej utworzenia, emituje nowe akcje, ich cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa niż wartość nominalna istniejących akcji w celu uniknięcia rozmycia wartości tych ostatnich akcji. (...)"

Odwołując się do utrwalonego orzecznictwa w wyroku zauważono, że podstawą opodatkowania odpłatnej dostawy towarów jest wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Wynagrodzenie to jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych. W analizowanej sprawie subiektywna wartość zapłaty za wniesienie aportem nieruchomości odpowiadała wartości pieniężnej, jaką spółki wnoszące przyznały akcjom, gdy przyjęły je w zamian za te wkłady wnoszone do spółki. TSUE podkreślił, że z umów zawartych pomiędzy stronami wynika, iż zapłata za nieruchomości wniesione do spółki aportem odpowiada cenie emisyjnej objętych akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę TSUE uznał, że podstawę opodatkowania wniesienia aportem nieruchomości przez pierwszą spółkę do drugiej spółki w zamian za akcje tej ostatniej należy ustalić na podstawie wartości emisyjnej tych akcji, jeżeli spółki te uzgodniły, że zapłatę za ten wkład kapitałowy będzie stanowić ta wartość emisyjna. Ponadto w wyroku czytamy:

"(...) Oceny tej nie podważa fakt, że w niniejszym przypadku wartość emisyjna akcji została ustalona przez strony po dokonaniu przez osobę trzecią wyceny wartości rynkowej wniesionych nieruchomości. Jak bowiem wskazuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (Polska) w swoich uwagach, wycena ta świadczy jedynie o tym, że strony te uzgodniły zasady i warunki analogiczne do tych, jakie uzgodniłyby inne strony w odniesieniu do sprzedaży takich nieruchomości na rynku. Nie ma ona wpływu na stwierdzenie, zgodnie z którym strony sporu w postępowaniu głównym uzgodniły, że wartość omawianych akcji odpowiada ich wartości emisyjnej. (...)"

Od redakcji:

Zaznaczamy, że kierując się stanowiskiem organów podatkowych prezentowaliśmy dotychczas stanowisko, że podstawą opodatkowania VAT aportu jest wartość nominalna akcji/udziałów otrzymanych w zamian za aport. Należy jednak oczekiwać, że po wyroku TSUE stanowisko organów ulegnie zmianie i istotna będzie wartość emisyjna.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.