Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników

Poradnik VAT nr 1 (601) z dnia 10.01.2024

Zakupiliśmy pakiety medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin. Część kosztów tego pakietu pokrywa pracownik, a część firma. Dokonując sprzedaży tych pakietów dla pracowników korzystamy ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy na podstawie poz. 34 załącznika do rozporządzenia. Czy zwolnienie może mieć również zastosowanie przy odsprzedaży tych pakietów na rzecz członków rodzin naszych pracowników?

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W ocenie organów podatkowych na gruncie przepisów ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Wątpliwości w zakresie przekazywania pracownikom pakietów medycznych (za częściową odpłatnością) były wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.993.2021.1.AZ. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy pakiety medyczne są częściowo współfinansowane przez spółkę, a brakująca kwota potrącana jest za zgodą pracownika z należnego mu wynagrodzenia. Dyrektor KIS wyjaśnił, że: "(...) przekazanie przez Wnioskodawcę pracownikom pakietów medycznych za wynagrodzeniem stanowi, na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bez względu na wysokość pobranego od pracownika wynagrodzenia.

Obciążenie pracowników określoną kwotą do zapłaty z tytułu przekazania pracownikom Wnioskodawcy pakietów medycznych spowoduje, że na gruncie ustawy o podatku VAT, opisana czynność stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu (...)".

Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania transakcji odsprzedaży pakietów medycznych dla pracowników podatnika, to wskazać należy, że czynność taka może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Podstawą zastosowania zwolnienia jest § 2 ust. 1 w związku z poz. 34 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

W poz. 34 załącznika wskazano, że zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Ww. zwolnienie będzie miało także zastosowanie w odniesieniu do odsprzedaży przez podatnika pakietów, o których mowa w pytaniu na rzecz członków rodzin pracownika. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.650.2019.2.MN, w której w tym zakresie czytamy: "(...) Spółka nabyła i wyświadczyła pracownikowi (...) usługi, czyli sprzedaż gotowych posiłków, pakietów medycznych oraz pakietów multisport. Przy czym bez znaczenia jest to, że pracownik może nabywać ww. usługi pakietów medycznych oraz pakietów multisport dla członków swojej rodziny. W rozpatrywanej sprawie istotne jest to, że transakcji zakupu ww. usług dokonuje pracownik Wnioskodawcy i z jego wynagrodzenia potrącana jest należność.

Tym samym, bezwzględny obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f), lit. i) oraz lit. l) rozporządzenia, nie dotyczy świadczenia przez Wnioskodawcę usług, które wcześniej nabył on we własnym imieniu, ale na rzecz pracownika. Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia przepis § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nie będzie miał zastosowania w przypadku świadczenia takiego rodzaju usług na rzecz swoich pracowników (podkreślenie redakcji) (...)".

Również Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.478.2023.1.AMA podkreślił, że nie ma znaczenia to, że pracownik nabywa karty (w rozstrzyganej sprawie sportowo - rekreacyjne) dla dzieci czy osób towarzyszących, bowiem zakupu tego dokonuje pracownik i to z jego wynagrodzenia potrącana jest należność. Wynika z niej: "(...) Tym samym, należy stwierdzić, że przekazanie kart dzieciom pracowników oraz osobom towarzyszącym pracowników, których wartość potrącana jest z wynagrodzenia pracowników, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, ponieważ jest to świadczenie przez Państwa usług na rzecz swoich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę. Powyższe zwolnienie obowiązuje jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. (...)".

W tym miejscu warto zwrócić jedynie uwagę, że z przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień wynika, iż ze zwolnień z ewidencjonowania nie mogą korzystać usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia), z wyjątkiem usług świadczonych na warunkach określonych w poz. 34 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) i oraz § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie zwolnień - na co również zwrócił uwagę organ podatkowy w ww. interpretacji z dnia 27 stycznia 2020 r. w ówczesnym stanie prawnym). Wyjątek ten dotyczy przypadków, w których usługa jest świadczona przez podatnika na rzecz m.in. jego pracowników oraz jest ona świadczona w ramach tzw. refakturowania. Oznacza to, że w odniesieniu do odsprzedaży pracownikom i członkom ich rodzin pakietów medycznych podatnik będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

Reasumując

Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej nie dotyczy świadczenia przez podatnika usług, które wcześniej zostaną przez pracodawcę nabyte we własnym imieniu, ale na rzecz pracowników. Zatem odsprzedaż pakietów medycznych zarówno dla pracowników podatnika, jak i członków ich rodzin może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.