Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   E-paragony w kasach on-line
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

E-paragony w kasach on-line

Poradnik VAT nr 20 (548) z dnia 20.10.2021

Zmiana PrawaZ przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz ww. osób jest paragon fiskalny.

W świetle obowiązującego art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w formie elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Wydrukowanie dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązkowe z wyjątkiem dokumentów wystawianych w formie elektronicznej, o czym stanowi art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy.

Przypomnijmy, że wymagania techniczne dla kas określało rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 maja 2021 r. na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

Jednakże dopiero w dniu 28 września 2021 r. opublikowano obowiązujące od 29 września 2021 r. dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r., tj.:

które mają na celu odpowiednio uwzględnienie możliwości przesyłania przez kasy fiskalne (kasy on-line) za zgodą nabywcy, paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów), określenie warunków technicznych i wymagań dla tego typu kas oraz zapobieżenie powstania luki prawnej.

W tym miejscu warto przypomnieć, że z informacji Ministerstwa Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r. pt. "Wymagania techniczne dla kas rejestrujących" dostępnej na stronie internetowej www.podatki.gov.pl wynika, że: "(...) Brak od (...) maja 2021 r. przepisów określających wymagania techniczne dla kas rejestrujących nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących (...)".

2. Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Od 29 września 2021 r. mocą ww. rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących możliwe jest wystawianie i wydawanie e-paragonu bez konieczności jego drukowania w kasach on-line. Przepis § 22 tego rozporządzenia umożliwia bowiem wystawianie paragonów w dwóch postaciach: papierowej i elektronicznej albo tylko w elektronicznej.

Ponadto rozporządzenie określa:

 • wymagania techniczne dla kas rejestrujących, dotyczące: rodzajów kas, ich konstrukcji, zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas, dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas, pracy kas rejestrujących, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT oraz fiskalizacji kas, kas o zastosowaniu specjalnym;
 • rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, oraz rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, i urządzeń, w tym kas wzorcowych do badań, niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia;
 • okres, na który jest wydawane potwierdzenie;
 • zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy;
 • sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;
 • rodzaje dokumentów dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu oraz wzór deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 28 września 2021 r. pt. "E-paragon już wkrótce w kasach on-line" wskazało m.in.: "(...) Dopuszczenie możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, umożliwia klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli otrzymywać paragony elektronicznie.

Możliwość rezygnacji z drukowania paragonów fiskalnych to wygoda dla sprzedawcy i klienta. Sprzedawca nie musi drukować paragonu - oszczędza czas, a klient nie ma obawy, że paragon ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, albo po prostu wyblaknie. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ważne w dobie pandemii - ogranicza transmisję wirusa. (...)

Nie zostanie narzucony jeden sposób przechowywania i przekazywania paragonów w postaci elektronicznej. Kwestia ta zostanie wypracowana na rynku w drodze samoregulacji. Klient będzie mógł otrzymać paragon elektroniczny np. SMS-em (...)".

Przypomniano również, iż: "(...) e-paragony mogą być obecnie wystawiane jedynie przy zastosowaniu kasy mającej postać oprogramowania (tzw. wirtualnej). Od czerwca 2020 roku kasy tego typu mogą być instalowane m.in. u przedsiębiorców z branży transportowej, gastronomicznej i hotelarskiej. E-paragon można wystawić i wydać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony (...)".


2. Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii

W myśl art. 111 ust. 3c ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje przewidziane dla kas on-line i wymagania techniczne dla kas rejestrujących (przy uwzględnieniu obowiązku stosowania kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym).

Jednakże ustawodawca w art. 145a ustawy o VAT umożliwił podatnikom stosowanie do prowadzenia tej ewidencji "starych" kas rejestrujących, tj. kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii.

Ograniczono jednak termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r. (dla kas z kopią papierową termin ten upłynął dnia 31 sierpnia 2019 r.).

Z uwagi na to, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii są nadal wydawane, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał ww. rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu rozporządzenia w tym zakresie czytamy: "(...) konieczne jest sformułowanie stosownych przepisów wykonawczych do ustawy, zapewniających praktyczną możliwość stosowania jej przepisów przez podatników, którzy do ewidencjonowania obrotu używają urządzeń dysponujących ww. potwierdzeniami.

Zapobieżenie powstania luki prawnej w tym zakresie stanowi główny cel przedmiotowego projektu i zostanie on osiągnięty poprzez wykorzystanie wybranych rozwiązań ww. rozporządzenia z 2018 r. oraz obowiązującego przed nim rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) (...)".

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące kryteriów, warunków technicznych i wymagań, których spełnienie będzie umożliwiało podatnikom korzystanie w dalszym ciągu z urządzeń starszego typu, w okresie na który zostały wydane potwierdzenia.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.