Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem komputery. Otrzymałem fakturę zakupu na kwotę brutto 17.000 zł. Brak na niej wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". Czy mam obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP? Czy mogę odliczyć VAT z tej faktury?

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik ma obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ma on prawo odliczyć VAT od dokonanego zakupu na zasadach ogólnych.

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy (lub rozliczeniu w inny sposób), a kwoty VAT z faktury - na tzw. rachunek VAT. MPP funkcjonuje w wersji dobrowolnej, a także w wersji obligatoryjnej (w określonym ustawowo zakresie).

Podatnik (nabywca), który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury, może zastosować MPP. Natomiast jest on zobowiązany zastosować MPP w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Jeżeli spełnione są ww. przesłanki dotyczące obligatoryjnego MPP, sprzedawca musi umieścić na fakturze wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Należy zatem zauważyć, że obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP nie zależy od tego, czy sprzedawca zamieści na fakturze wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Nabywca musi weryfikować przedmiot i wartość transakcji w celu ustalenia, czy ma obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP. Tak samo uznało Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Mechanizmu Podzielonej Płatności. MF podkreśliło, że to nabywca inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. W objaśnieniach tych czytamy:

"(...) obowiązek zapłaty należności z faktury w mechanizmie podzielonej płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto specjalne oznaczenie (wyrazy "mechanizm podzielonej płatności" - przyp. red.). Zatem, nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył odpowiednio faktury, nabywca i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 (do ustawy o VAT - przyp. red.), jeżeli kwota z faktury jest wyższa niż 15.000 brutto, w mechanizmie podzielonej płatności. (...)"

Biorąc powyższe pod uwagę Czytelnik ma obowiązek zapłaty za fakturę z zastosowaniem MPP. Wartość brutto faktury przekracza bowiem kwotę 15.000 zł (wynosi ona 17.000 zł), a komputery zostały wskazane w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie ma znaczenia fakt, że sprzedawca nie umieścił na tej fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".

Prawo do odliczenia VAT

Ustawa o VAT nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących odliczania VAT z faktur, które podlegają zapłacie/wystawieniu zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi MPP. W tej sytuacji obowiązują zatem ogólne zasady odliczania VAT.

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (przy założeniu, że nie występują okoliczności wskazane w art. 88 ustawy o VAT wykluczające to prawo). Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Co do zasady, prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w ww. terminie, wówczas może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych (jeżeli rozlicza VAT miesięcznie) lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (jeżeli rozlicza VAT kwartalnie).

Czytelnik ma zatem prawo do odliczenia VAT z faktury, która dokumentuje sprzedaż na jego rzecz komputerów na zasadach ogólnych.

Przykład

Podatnik (rozliczający VAT miesięcznie) kupił w marcu 2021 r. towary służące do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W tym samym miesiącu otrzymał fakturę, która dokumentowała nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wartość brutto faktury przekraczała 15.000 zł. Pomimo ustawowego obowiązku nie została ona oznaczona przez sprzedawcę wyrazami "mechanizm podzielonej płatności".

Nabywca ma obowiązek zapłacić kontrahentowi należność z zastosowaniem MPP. Ponadto ma on prawo odliczyć VAT z tej faktury w marcu br. (w kwietniu, maju lub czerwcu br.), gdyż obowiązek podatkowy, w przypadku tej transakcji, powstał w marcu br. i otrzymał on fakturę również w marcu br.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.