Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Leasing konsumencki samochodu - VAT i podatek dochodowy
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Leasing konsumencki samochodu - VAT i podatek dochodowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zawarłem umowę leasingu konsumenckiego samochodu osobowego. Zamierzam wykorzystywać ten samochód do celów prywatnych i działalności gospodarczej. Czy mam prawo odliczyć 50% kwoty VAT od rat leasingowych? Czy będę mógł opłaty z tytułu ww. leasingu ujmować w kosztach uzyskania przychodów?

W sytuacji wskazanej w pytaniu odliczanie VAT od rat leasingowych oraz ujmowanie opłat z tytułu leasingu w kosztach uzyskania przychodu (na warunkach ustawowych) jest możliwe. Podatnik powinien jednak uzyskać zgodę leasingodawcy na używanie samochodu do działalności gospodarczej.

Leasing kojarzony jest - co do zasady - z firmami, ale z tej formy finansowania zakupów mogą korzystać także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (dalej: osoby prywatne). Wówczas nazywany jest on leasingiem konsumenckim.

Uregulowania kodeksowe

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu tej rzeczy. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego, korzystający używa rzeczy w sposób inny niż określony w umowie leasingu, wówczas finansujący może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Powyższe wynika z art. 7091, 7099, 70911 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

Prawo do odliczenia VAT

Czynny podatnik VAT ma generalnie prawo odliczać VAT od zakupu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i pod warunkiem, że nie zaistnieją przesłanki wykluczające to prawo (patrz: art. 86 ust. 1art. 88 ustawy o VAT).

Dodatkowo, ustawodawca określił szczególne zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (patrz: art. 86a ustawy o VAT). Co do zasady, podatnik ma prawo odliczyć 50% VAT wynikającego z faktur z tytułu wydatków dotyczących m.in. używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu.

Prawo do odliczenia 50% VAT od tego typu wydatków dotyczy pojazdów samochodowych (m.in. samochodów osobowych) wykorzystywanych do tzw. celów mieszanych, czyli nie tylko do działalności gospodarczej, ale także do celów prywatnych podatnika, jego pracowników lub innych osób. Pod pewnymi warunkami podatnicy mają prawo do odliczania 100% VAT od wydatków związanych z ww. pojazdami. Kwestia ta nie dotyczy jednak sytuacji opisanej w pytaniu i dlatego ją pomijamy.

W świetle przepisów ustawy o VAT, Czytelnik powinien mieć prawo do odliczania 50% VAT od rat leasingowych, jeżeli wykorzystuje samochód do celów mieszanych (prywatnych i działalności gospodarczej). W omawianej sytuacji podatnik korzysta jednak z samochodu na podstawie leasingu konsumenckiego i powinien używać rzeczy w sposób określony w umowie leasingu, tj. do celów prywatnych. Skoro Czytelnik ma zamiar wykorzystywać samochód także do celów działalności gospodarczej (czyli innych niż wskazane w umowie leasingu konsumenckiego), to powinien wystąpić do leasingodawcy z wnioskiem o umożliwienie takiego sposobu wykorzystywania przedmiotu leasingu. Po uzyskaniu zgody leasingodawcy na używanie samochodu do działalności gospodarczej (np. poprzez sporządzenie aneksu do umowy leasingu), odliczanie VAT od rat leasingowych nie będzie obarczone ryzykiem zakwestionowania przez organ podatkowy. Z ostrożności zalecamy zatem odliczanie 50% VAT od rat leasingowych związanych z użytkowaniem samochodu osobowego, od momentu "przepisania" umowy leasingu na działalność.

Leasing konsumencki a koszty podatkowe

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a i ust. 5e ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających m.in. z umowy leasingu, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (dla pojazdów elektrycznych limit wynosi 225.000 zł).

Zasadą jest, iż przedsiębiorca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej poniesione wydatki, o ile wykazują one związek z tą działalnością. Korzystanie z samochodu osobowego na podstawie umowy konsumenckiej - jak już zostało to wcześniej wyjaśnione - zapewne nie daje możliwości wykorzystywania go do celów związanych z działalnością gospodarczą. Zatem, gdy podatnik dokona zmiany warunków ww. umowy, z której będzie wynikało prawo leasingobiorcy do wykorzystywania samochodu do działalności gospodarczej, wówczas nie będzie przeszkód, aby wydatki z tytułu opłat leasingowych mogły stanowić firmowe koszty podatkowe (z uwzględnieniem ww. ustawowego limitu).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.