Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie MF

Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów w zakresie stawek VAT dla towarów określanych jako pożywienie dla zwierząt, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse/stawki-vat-dot-pasz-dla-zwierzat-gospodarskich-i-domowych-w-tym-sruty-i-otrab w dniu 29 września 2020 r. opublikowało wyjaśnienia, w których przedstawiono ogólne zasady zawarte w ustawie o VAT, związane z określaniem wysokości stawki VAT dla transakcji krajowych (nieobjętych zwolnieniem podmiotowym wynikającym z art. 113 ustawy o VAT), które dotyczą tych towarów.

» Stawki obniżone (5% i 8%) dla towarów klasyfikowanych według CN

Stawka 5% znajduje zastosowanie w odniesieniu do towarów z kategorii pożywienia dla wszystkich zwierząt, które są zaklasyfikowane do działów (kodów) Nomenklatury scalonej (CN) wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Przykładowo: CN 02 - "Mięso i podroby jadalne", CN 08 - "Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów", czy CN 20 - "Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)". Jednocześnie MF podkreśliło, że: "(...) 5% stawką VAT są opodatkowane towary zaklasyfikowane do działu CN 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza, wyłącznie te przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dlatego też stawka 5% nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do towarów sklasyfikowanych w CN 12, które spełniają parametry jakościowe towarów przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta (podkreślenie redakcji)".

Z kolei 8% stawka VAT znajduje zastosowanie w odniesieniu do towarów z kategorii pożywienia dla zwierząt, które nie są objęte stawką 5% zgodnie z powyższymi zasadami, a są zaklasyfikowane do działów Nomenklatury scalonej (CN) wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Przykładowo: CN 06 - "Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne (z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane)", CN 12 - "Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza (z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi)".

» Stawka 8% dla pasz i karm dla zwierząt gospodarskich i domowych - bez względu na CN

MF wyjaśniło, że w przypadku gdy dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt nie jest zaklasyfikowany do działów (kodów) CN wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, to może on zostać objęty stawką VAT 8%, jeżeli tylko zostaną spełnione wymogi wynikające z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Przewiduje ona stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% dla pasz i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych. Przy czym, aby dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt mógł być objęty ww. stawką 8% na takich zasadach, musi:

 • spełniać definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych w rozumieniu:
   
  • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 29/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268/29 ze zm.).
    
 • być przeznaczony zasadniczo dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, iż każda karma jest paszą i - w celu stosowania przepisów o VAT - musi być oceniana przy wykorzystaniu kryteriów stosowanych w odniesieniu do pasz.

Wskazano dodatkowo, iż: "Za paszę - dla celów stosowania przepisów o VAT - uznaje się także materiały paszowe i dodatki paszowe w rozumieniu przepisów o paszach."

Dodatkowo wyjaśniono, że sprzedaż pasz na terytorium kraju mogą prowadzić wyłącznie podmioty zarejestrowane w rejestrze podmiotów paszowych, prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii. Zatem towary sprzedawane przez podmioty do tego nieuprawnione (niewpisane do ww. rejestru) nie są uznawane za pasze (materiały paszowe, dodatki paszowe) dla celów stosowania stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

» Podstawowa stawka VAT dla pozostałych towarów

Zdaniem MF we wszystkich pozostałych przypadkach, tj. niespełniających wskazanych wymogów do zastosowania stawek 5% i 8%, towary te należy opodatkować podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Warto podkreślić, że zasady dotyczące określenia stawki VAT dotyczą także importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie MF przedstawiło praktyczne przykłady stosowania stawek VAT dla otrębów i śruty sojowej lub rzepakowej. Wskazano, że jeśli podatnik sprzedaje otręby lub tzw. śrutę sojową lub rzepakową, to możliwe są do zastosowania trzy stawki VAT: 5%, 8% i 23% (w zależności od parametrów jakościowych tego towaru, które warunkują jego klasyfikację według CN). W przypadku dostawy otrębów stosuje się:

 • 5% stawkę VAT - gdy otręby sklasyfikowane zostaną w dziale 11 CN "Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny",
   
 • 8% stawkę VAT - gdy otręby nie zostaną sklasyfikowane w ww. dziale CN 11, a zostaną sklasyfikowane np. w dziale CN 23 "Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt" - jednakże pod następującymi warunkami:
   
  • otręby te spełniają definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych,
    
  • zasadniczo są przeznaczone do spożycia przez zwierzęta gospodarskie lub domowe,
    
  • podatnik sprzedający otręby został wpisany na listę podmiotów paszowych prowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii,
    
 • 23% stawkę VAT - w pozostałych przypadkach.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.