Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019

Zamierzam rozpocząć prowadzenie nierejestrowej działalności i świadczyć usługi mechaniki pojazdowej (w zakresie napraw pojazdów silnikowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi te będę wykonywał sporadycznie i uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie nie przekroczy w żadnym miesiącu kwoty 1.000 zł. Czy usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT i czy będę musiał posiadać kasę fiskalną?

W sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelnik będzie świadczył usługi podlegające opodatkowaniu VAT, ale będzie mógł skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Czytelnik będzie natomiast musiał ewidencjonować usługi w kasie fiskalnej (bez możliwości skorzystania ze zwolnień w tym zakresie).

Działalność nierejestrowa

Osoby fizyczne prowadzące działalność na niewielką skalę mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrową. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. limit ten wynosił 1.050 zł, a w 2019 r. wynosi 1.125 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat szerzej
dodatku nr 25 do BI z 20.08.2018 r.
na str. 3-5

Prowadzenie działalności nierejestrowej zwalnia z szeregu obowiązków rejestracyjnych i podatkowych (np. z obowiązku rejestracyjnego w CEIDG, z zapłaty składek na ubezpieczenia w ZUS, z obowiązku składania deklaracji ZUS).

Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (patrz: art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

W świetle powyższego, działalność nierejestrowa spełnia przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą w świetle ustawy o VAT. Niemniej jednak wykonując ją, można korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Zwolnienie to przysługuje także podatnikowi rozpoczynającemu w trakcie roku działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, ww. kwoty 200.000 zł.

UWAGA! Niektórzy podatnicy - ze względu na rodzaj wykonywanych czynności - nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (patrz: art. 113 ust. 13 ustawy o VAT), tj. m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, większość usług doradczych, dokonujący sprzedaży terenów budowlanych czy nowych środków transportu. Wśród ww. wyłączeń ustawodawca nie wskazał jednak usług w zakresie napraw pojazdów silnikowych i dlatego Czytelnikowi przysługuje podmiotowe zwolnienie z VAT. Nie musi on więc rozliczać VAT.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) przewiduje pewne odstępstwa od tej generalnej zasady oraz wskazuje, w jakich przypadkach należy bezwzględnie ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych, czyli kiedy nie można korzystać z przewidzianych w nim zwolnień.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

W świetle powyższego, Czytelnik będzie zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży (już od pierwszej usługi naprawy pojazdów silnikowych).

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.58.2019.2.JM, w której czytamy:

"(...) usługi naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...) będą stanowiły usługi wyłączone z prawa do korzystania z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przewidzianych w § 2 i § 3 rozporządzenia (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - przyp. red.). Tym samym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy zaznaczyć, że kasa rejestrująca powinna zostać zainstalowana przez Wnioskodawcę przed dokonaniem świadczenia pierwszej usługi naprawy pojazdu silnikowego. (...)"

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.