Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy - wyrok ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy - wyrok TSUE

Poradnik VAT nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane).

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że kursy na prawo jazdy kategorii B, jak i C, D i E na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania, zaś kursy na kategorię A - co do zasady - podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT. Wyjaśnienia w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT kursów na prawo jazdy kat. B udzielił przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.123.2017.2.AK, w której podkreślił m.in. że: "(...) usługi szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy i są prowadzone w formach i na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych. (...)"

Również w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy dostępnym na stronie internetowej www.biznes.gov.pl w artykule dotyczącym zasad opodatkowania działalności ośrodków szkolenia kierowców czytamy, że: "(...) Kursy prawa jazdy kategorii B, C, CE to usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegające zwolnieniu z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenia obejmujące motocyklistów (kat. A) już z takiego zwolnienia skorzystać nie mogą. Nie mogą bowiem służyć działalności zawodowej. (...)"

Kwestia zastosowania zwolnienia w powyższym zakresie na podstawie przepisów dyrektywy w sprawie VAT była przedmiotem rozważań przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie C-449/17 orzekł, iż:

Pojęcie "kształcenia powszechnego lub wyższego" w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy Rady 2006/112/WE (...) należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono kursów nauki jazdy prowadzonych przez szkołę jazdy (...) w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i C1, o których mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

Rozstrzygana przez TSUE sprawa dotyczyła udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu: "(...) Czy pojęcie »kształcenia powszechnego lub wyższego« zawarte w art. 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy (...) obejmuje także kursy nauki jazdy prowadzone w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B i C1? (...)"

Zgodnie z ww. art. 132 ust. 1 lit. i) oraz j) dyrektywy w sprawie VAT zwolnieniu z opodatkowania podlega kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie, jak również nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

TSUE w ww. wyroku zwrócił uwagę, że dyrektywa nie zawiera żadnej definicji pojęcia "kształcenia powszechnego lub wyższego". Wyjaśnił on zatem, że pojęcie to nie ogranicza się jedynie do nauczania, które kończy się egzaminami w celu uzyskania danych kwalifikacji lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia w celu wykonywania danego zawodu, ale obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w szkołach lub na uniwersytetach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem iż działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego. W tym zakresie na podstawie utrwalonego orzecznictwa należy stwierdzić, że działalność, która nie ma wyłącznie rekreacyjnego charakteru, może zostać objęta pojęciem "kształcenia powszechnego lub wyższego", o ile szkolenia są prowadzone w szkołach lub na uniwersytetach.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Jak czytamy w tym zakresie: "(...) pojęcie »kształcenia powszechnego lub wyższego« w rozumieniu artykułu 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy 2006/112 obejmuje działalność, która różni się ze względu na swój charakter, jak i ze względu na ramy, w jakich jest prowadzona. (...)

Tym samym pojęcie »kształcenia powszechnego lub wyższego« w rozumieniu systemu VAT odsyła co do zasady do zintegrowanego systemu przekazywania wiedzy i kompetencji dotyczącego obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, jak również do pogłębiania i rozwoju owej wiedzy i kompetencji przez uczniów i studentów w miarę ich postępów i ich specjalizacji w ramach poszczególnych stopni składających się na ten system.

To w świetle tych rozważań należy zbadać, czy nauka kierowania pojazdami prowadzona przez szkołę jazdy, taką jak szkoła prowadzona przez skarżącą w postępowaniu głównym, mająca na celu uzyskanie przez uczących się uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B i C1, o których mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2006/126, może zostać objęta pojęciem »kształcenia powszechnego lub wyższego« w rozumieniu artykuł 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy 2006/112. (...)"

W tym kontekście TSUE potwierdził, że nauczanie prowadzenia pojazdów w ramach szkoły jazdy obejmuje różne umiejętności natury praktycznej i teoretycznej, niemniej jednak jest ono nauczaniem specjalistycznym, które nie jest samo w sobie równoważne z przekazywaniem wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, a także ich pogłębianiem oraz ich rozwojem, co jest charakterystyczne dla kształcenia powszechnego lub wyższego.

Z uwagi na powyższe TSUE uznał, że zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy nie obejmuje kursów nauki jazdy prowadzonych przez szkołę jazdy w celu uzyskania przez uczących się uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i C1.

Wprawdzie sprawa rozstrzygana przez TSUE dotyczyła podmiotu niemieckiego, ale może ona mieć także znaczenie dla polskich podatników. Zdaniem TSUE zwolnione z VAT mogą być jedynie usługi o charakterze edukacyjnym, zaś kursy prawa jazdy takimi usługami nie są. Wyrok TSUE w konsekwencji może w istotny sposób wpłynąć na sposób rozliczania podatku VAT przez szkoły nauki jazdy.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.