Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odliczanie VAT od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany w działalności mieszanej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie VAT od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany w działalności mieszanej

Poradnik VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018

Podatnik VAT czynny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione od podatku, stosując przy odliczeniu VAT wskaźnik proporcji. W działalności opodatkowanej i zwolnionej wykorzystuje samochód osobowy i odlicza 50% VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem (z uwagi na brak ewidencji przebiegu pojazdu). Podatek naliczony pomniejsza następnie stosując wstępny wskaźnik proporcji. Czy dodatkowo powinien również zastosować prewspółczynnik?

Na gruncie ustawy o VAT podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi odliczenie podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jak stanowi bowiem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z tym, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i celów prywatnych podatnika, ustawodawca wprowadził na mocy art. 86a ust. 1 ustawy o VAT ograniczenia w zakresie odliczania VAT. W takim przypadku podatnikowi przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku z faktury. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik faktycznie wykorzystuje samochód do celów firmowych w 50%, czy w innej części. Ustawodawca dla tego rodzaju samochodów przyjął pewne uproszczenie opierające się na założeniu, że samochody te są wykorzystywane w 50% "biznesowo". Uproszczenie to oznacza, że nie bada się już realnego wykorzystywania tych pojazdów w celach biznesowych, bo niezależnie od tego, czy wykorzystywanie to byłoby wyższe czy niższe od przyjętego w ustawie, dla celów rozliczenia podatku VAT uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany w 50% w działalności gospodarczej (vide: wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zamieszczone na stronie www.finanse.mf.gov.pl zatytułowane "Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi"). Z tego też względu nie opodatkowuje się użytku prywatnego takiego samochodu, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o VAT.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że odliczyć można podatek naliczony w pełnej wysokości w sytuacji, gdy ponoszone wydatki są w całości związane z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w sytuacji gdy podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione od podatku jest zobowiązany przyporządkować dokonane zakupy do poszczególnych rodzajów sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie, jaka część ponoszonych wydatków związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, a jaka z czynnościami zwolnionymi, podatnik stosuje metodę proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. W tej sytuacji odliczenie podatku naliczonego następuje za pośrednictwem wskaźnika proporcji, którą ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Odnosząc zacytowane powyżej przepisy do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy stwierdzić, że Czytelnik w prawidłowy sposób dokonuje odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w stosunku do samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Ze względu bowiem na fakt, że nie jest prowadzona ewidencja przebiegu ww. pojazdu potwierdzająca jego wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej Czytelnika, na mocy art. 86a ust. 1 ustawy o VAT przysługuje mu 50% odliczenie podatku z faktury. Z tym, że samochód ten jest wykorzystywany również do czynności zwolnionych od podatku, dlatego też konieczne jest dalsze proporcjonalne pomniejszenie podatku wykazanego na fakturze o proporcję wyliczoną na podstawie art. 90 ustawy o VAT. W sytuacji gdyby samochód ten służył wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT, to wówczas proporcja z art. 90 ustawy o VAT nie miałaby zastosowania.

Natomiast odpowiadając na wątpliwości Czytelnika należy zauważyć, że przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT odnosi się do takich przypadków, gdy podatnik ponosi wydatki dotyczące np. pojazdów samochodowych, które związane są zarówno z jego działalnością gospodarczą, jak i z celami innymi niż działalność gospodarcza (np. działaniami w charakterze organu władzy publicznej czy nieodpłatną działalnością statutową), ale innymi niż cele prywatne. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany byłby zastosować w pierwszej kolejności prewspółczynnik wyliczony w oparciu o art. 86 ust. 2a-2d ustawy o VAT, następnie ograniczenie 50% wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, a na końcu proporcję z art. 90 ustawy o VAT (vide: str. 16 broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. pt.: "Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r."). Z pytania nie wynika, aby Czytelnik wykonywał czynności inne niż działalność gospodarcza, a zatem powyższy sposób wyliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania w tej sytuacji. Ponadto trzeba podkreślić, że sformułowanie użyte w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT "sposób określenia proporcji" nie odnosi się do proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

Reasumując

 

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, Czytelnik prawidłowo dokonuje odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego na cele działalności gospodarczej (zwolnionej i opodatkowanej). Czytelnik nie jest zobowiązany do stosowania prewspółczynnika, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza (np. do nieodpłatnej działalności statutowej). Należy dodać, że odliczenie VAT z uwzględnieniem prewspółczynnika nie dotyczy celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.