Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odliczenie VAT od nabycia pojazdu a nieterminowe złożenie VAT-26
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie VAT od nabycia pojazdu a nieterminowe złożenie VAT-26

Poradnik VAT nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Dokonaliśmy w dniu 13 lutego 2017 r. zakupu samochodu osobowego z Niemiec w ramach WNT. Formularz VAT-26 złożyliśmy w dniu rejestracji auta, czyli 15 marca 2017 r. W deklaracji za luty odliczyliśmy 100% podatku VAT w wysokości 50.000 zł. Od momentu zakupu naszą intencją było wykorzystywanie auta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Stworzyliśmy regulamin używania samochodów firmowych a ich użytkownicy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdów. Czy nasz sposób odliczenia podatku VAT był prawidłowy?

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do odliczenia VAT w wysokości stanowiącej 50% kwoty podatku wynikającej z faktury. Do tych wydatków zalicza się m.in. nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem.

Na mocy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) i ust. 4 ustawy o VAT pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje podatnikom, w przypadku gdy:

a) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza na określonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

b) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Aby skorzystać z pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z eksploatacją pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie a, podatnik powinien prowadzić ewidencję przebiegu danego pojazdu i stworzyć regulamin jego użytkowania, które wykluczą użytek na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Konieczne jest również złożenie w urzędzie skarbowym informacji o tym pojeździe - według ustalonego przez Ministra Finansów wzoru - w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Przez poniesienie pierwszego wydatku należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru czy usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Jeśli informacja zostanie złożona w terminie i będzie zgodna ze stanem faktycznym, VAT od wydatków ponoszonych zarówno do dnia jej złożenia, jak i po tym dniu, nie będzie podlegał ograniczeniom w odliczaniu.

Natomiast w przypadku niezłożenia tej informacji w terminie, dla celów stosowania odliczenia będzie uznawać się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia (art. 86a ust. 13 ustawy o VAT).

Jak wynika z pytania Czytelnika, nabycie samochodu nastąpiło 13 lutego 2017 r., dlatego też informacja VAT-26 powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia 13 lutego 2017 r. Termin na złożenie VAT-26 upłynął więc 20 lutego 2017 r. Z tego względu Czytelnik miał prawo do odliczenia jedynie 50% zapłaconego przy nabyciu podatku VAT tj. kwoty 25.000 zł.

Należy jednak zauważyć, iż naruszenie przez Czytelnika przedstawionych powyżej terminów do złożenia VAT-26, nie powoduje bezpowrotnej utraty możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej. Czytelnik będzie bowiem mógł odzyskać część nieodliczonego podatku poprzez dokonanie korekty odliczenia według zasad określonych w przepisach art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W deklaracji VAT za marzec 2017 r., Czytelnik miał zatem prawo odliczyć 59/60 z pozostałej, nieodliczonej kwoty podatku, czyli 24.583,33 zł.

Kalkulator korekty VAT
Reasumując

 

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik miał prawo odliczyć w deklaracji za luty 2017 r. jedynie 50% kwoty podatku VAT zapłaconego przy zakupie samochodu, dlatego konieczne jest złożenie korekty deklaracji za ten miesiąc.

Po złożeniu w marcu informacji VAT-26 Czytelnik miał prawo odliczyć proporcjonalnie pozostałą część zapłaconego podatku, czyli 59/60 z 25.000 zł, w związku z czym, może w korekcie deklaracji za marzec 2017 r. wykazać z tego tytułu odliczenie w wysokości 24.583 zł.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60