Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności w VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Zmiana prawa Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono mechanizm podzielonej płatności, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności, polegający na rozdzieleniu płatności w ten sposób, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na tzw. rachunek VAT,
     
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.
Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat szeroko
Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20.01.2018 r.
na str. 7-10

wykrzyknik Mechanizm podzielonej płatności będzie miał charakter dobrowolny.

W interpelacji poselskiej nr 6431 wskazano, że doradcy podatkowi już znaleźli sposób na zachęcenie klientów do niekorzystania z nowego rozwiązania, a mianowicie udzielenie rabatu, jeżeli nabywca przeleje całą kwotę na jeden rachunek (bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, czyli bez przelania kwoty VAT na tzw. rachunek VAT). Autor tej interpretacji zapytał, czy taki zapis umowy kupna sprzedaży jest dozwolony.

W odpowiedzi z 8 stycznia br., udzielonej w piśmie nr PT8.054.5.2018.TXZ.10E, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) podkreślił, że w sytuacji opisanej w interpelacji nie można mówić o "obchodzeniu wprowadzonych przepisów", gdyż stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Wskazany sposób układania stosunków pomiędzy kontrahentami jest objęty swobodą zawierania umów i może występować zarówno obecnie (np. rabat za wcześniejszą zapłatę, rabat za dokonanie zamówienia na konkretną ilość towaru), jak i po wejściu ww. ustawy w życie (celem uzyskania zapłaty bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności). Przy projektowaniu przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności brano pod uwagę, że takie rozwiązania będą przez podatników stosowane. Gdyby jednak nie były one możliwe, to dobrowolność stosowania tego mechanizmu byłaby pozorna.

MF podkreśliło jednak, że nabywca korzystający z ww. zachęt ze strony dostawcy powinien zachować szczególną ostrożność. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę zabezpiecza go przed szeregiem negatywnych konsekwencji w przypadku uwikłania w przestępczy proceder wyłudzania VAT przez dostawcę. Skorzystanie zaś z zachęt ze strony dostawcy, mających na celu zrezygnowanie z dokonania płatności z wykorzystaniem tego mechanizmu, może wprawdzie przynieść krótkoterminowo korzyść w postaci uzyskanego rabatu, jednakże pozbawi nabywcę jakiejkolwiek ochrony w przypadku, gdy rzeczywistym powodem udzielenia rabatu okaże się chęć uwikłania nabywcy w przestępczy proceder.

Przypominamy, że podatnik stosujący mechanizm podzielonej płatności będzie korzystał m.in. z wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy i stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, niestosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę oraz obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT (na warunkach wskazanych w ustawie o VAT).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60