Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Sposób wykorzystania usługi budowlanej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób wykorzystania usługi budowlanej

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Wykonuję jako podwykonawca usługę montażu regałów stalowych dla firmy. Usługi te sklasyfikowane są jako "Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych" - PKWiU 43.99.50.0. Firma, na rzecz której wykonuję te usługi, na kolejnym etapie sprzedaje swoim kontrahentom towar, a nie usługę, wliczając wartość usługi w cenę sprzedawanego towaru. Czy w stosunku do wykonywanych usług powinienem stosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

Zgodnie z art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Zatem o odwrotnym obciążeniu można mówić, gdy w ramach realizacji określonej inwestycji (zlecenia) zostaną zawarte dwa rodzaje umów: pierwsza, na podstawie której inwestor zleci wykonanie określonych prac budowlanych wykonawcy, oraz druga, z mocy której wykonawca (generalny wykonawca) zleci wykonanie wszystkich lub części robót budowlanych faktycznemu wykonawcy tych usług (podwykonawcy). Oznacza to, że pierwsza umowa rozliczona zostanie na zasadach ogólnych, zaś druga - w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.20.2017.2.JO).

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 22 września 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.365.2017.1.PC uznano, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy podatnik nabędzie usługę budowlaną w celu wyświadczenia usługi innej niż budowlana. Nie zawarł on bowiem umowy na roboty budowlane ze zlecającym, a zatem faktyczny wykonawca robót budowlanych nie będzie działał w charakterze podwykonawcy.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.41.2017.3.MR wyjaśnił natomiast zasady rozliczenia VAT, gdy usługodawca świadczy usługę wymienioną w załączniku nr 14 na rzecz usługobiorcy, który wykorzystuje tę usługę do świadczenia usługi niewymienionej w tym załączniku. Podatnik we wniosku o interpretację wskazał, że świadczył usługi wymienione w załączniku nr 14, polegające m.in. na prowadzeniu konserwacji i napraw bieżących celem utrzymania w pełnej sprawności technicznej budynków mieszkalnych. Usługobiorcy wykorzystywali je z kolei do świadczenia usług zarządzania/administrowania na rzecz właścicieli tych budynków lub wspólnot mieszkaniowych. Organ podatkowy uznał, że skoro podmioty zarządzające nie zawierały odrębnej umowy o świadczenie usług budowlanych i następowało ono na podstawie umowy o zarządzanie lub administrowanie, to usługodawca nie występował w charakterze podwykonawcy. Nie wykonywał on bowiem przedmiotowych usług na rzecz głównego wykonawcy, gdyż usługobiorcy nie byli podmiotami wykonującymi usługi budowlane. W związku z tym stwierdzono, że w sprawie nie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Na podstawie ww. interpretacji należałoby uznać, że mechanizm odwrotnego obciążenia z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nabywa takie usługi w celu wyświadczenia innej usługi niż budowlana. To znaczy, że faktyczny wykonawca robót budowlanych będzie obowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług, albowiem w takim przypadku nie będzie działał w charakterze podwykonawcy.

Zdaniem redakcji, również, w przypadku gdy podatnik świadczy usługę wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT na rzecz podmiotu, który następnie na dalszym etapie obrotu wartość tej usługi wliczy w cenę sprzedawanego towaru, nie można uznać, że podatnik świadczy taką usługę jako podwykonawca, zatem mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie tu miał zastosowania.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60