Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem fakturę, w której wskazałem błędną datę sprzedaży. Czy błąd ten muszę skorygować wystawiając fakturę korygującą, czy też może tego dokonać nabywca, wystawiając notę korygującą?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu możliwe jest zarówno wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę, jak i noty korygującej przez nabywcę (z zachowaniem szczególnej ostrożności przy korygowaniu danych wpływających na obowiązek podatkowy).

W świetle art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów (wykonania usługi) albo datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (np. datę otrzymania zaliczki, zadatku, przedpłaty itp.), o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Ustawa o VAT przewiduje dwa tryby korygowania danych błędnie wskazanych na fakturze, tj. przez sprzedawcę poprzez wystawienie faktury korygującej lub przez nabywcę - w formie noty korygującej.

W przypadku, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą (patrz: art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Z kolei nabywca towaru/usługi ma prawo wystawić notę korygującą, jeżeli otrzymał fakturę zawierającą pomyłki. W tej formie nie może on korygować jednak danych wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 (m.in. ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny towaru, stawki i kwoty podatku). Wśród danych wykluczających możliwość wystawienia noty korygującej ustawodawca nie wskazał jednak daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów czy też wykonania usługi.

wykrzyknik Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że błędne wskazanie na fakturze daty sprzedaży towaru (wykonania usługi) może skorygować zarówno sprzedawca (poprzez wystawienie faktury korygującej), jak i nabywca (wystawiając notę korygującą). Należy mieć jednak na uwadze, że wskazana na fakturze data sprzedaży ma bardzo istotne znaczenie, gdyż wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji. Dlatego też bardzo ważne jest, aby obie strony transakcji doszły w tej kwestii do porozumienia i miały świadomość konsekwencji, jakie rodzi zmiana daty sprzedaży (przy czym oczywiście należy wskazać datę zgodną z rzeczywistym przebiegiem transakcji).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60