Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017

Zamierzam wystąpić o zwrot VAT. Czy muszę uregulować zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu wykazanych w deklaracji nabyć, aby otrzymać zwrot VAT w terminie 60 dni?

Nie. Zwrot VAT w terminie 60 dni nie jest uzależniony od uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Podstawowym terminem, w jakim następuje zwrot VAT, jest termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (tj. złożenia deklaracji VAT ze wskazanym zwrotem). Termin ten może zostać wydłużony przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Przedłużenie następuje do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Ustawodawca nie uzależnił natomiast otrzymania zwrotu w terminie 60 dni od konieczności uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

UWAGA! Zapłacenie zobowiązań wobec kontrahentów jest (co do zasady) jednym z warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni (patrz: art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60