Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Dostawa towarów do innego państwa UE na rzecz ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dostawa towarów do innego państwa UE na rzecz podatnika posługującego się polskim numerem VAT UE

Poradnik VAT nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Otrzymaliśmy zamówienie od firmy ze Szwajcarii na dostawę towarów, które mają być transportowane bezpośrednio na Słowację. Nasz kontrahent podał nam swój polski numer VAT UE, ponieważ jest w Polsce zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT. Czy taką dostawę należy opodatkować jako krajową czy wewnątrzwspólnotową?

Wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - zgodnie z art. 13 ustawy o VAT - stanowi opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT).

WDT występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, do którego nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe z uwagi na wysokość osiągniętego obrotu.

Transakcje te podlegają opodatkowaniu według stawki 0%, jednak przy zachowaniu szeregu warunków.

Zakwalifikowanie danej dostawy jako wewnątrzwspólnotowej jest niezwykle korzystne. Po stronie dostawcy w kraju nie wystąpi w takim przypadku obowiązek zapłaty podatku, który przeniesiony zostanie na nabywcę mającego siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa UE.

Równocześnie polski dostawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z WDT.

Aby jednak dokonać odpowiedniej kwalifikacji danej dostawy należy zwrócić uwagę na warunki, pod jakimi dostawa może być uznana za wewnątrzwspólnotową. Są to przede wszystkim warunki dotyczące sprzedawcy, który musi być zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.

Poniżej natomiast wymienione są warunki dotyczące nabywcy, który musi być:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub

2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jednak jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub

3) podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, lub

4) innym podmiotem (niebędącym podatnikiem) jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Aby uznać, że doszło do WDT, które opodatkowane jest preferencyjną stawką VAT, nabywca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej, czyli podatnikiem VAT w jednym z państw UE. Ponadto, musi być zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, ale innego niż Polska.

Reasumując

 

Skoro nabywcą towarów wywożonych na Słowację jest szwajcarska firma, która jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT w Polsce i dla tej transakcji posłużyła się polskim numerem VAT UE, to należy stwierdzić, że nie mamy do czynienia z WDT. W tej sytuacji polski dostawca powinien opodatkować dostawę jako transakcję krajową z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego towaru.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60