Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przewidziany dla niektórych usług budowlanych stał się przedmiotem interpelacji poselskiej z 31 marca br., nr 11619. Autora tej interpelacji zainteresowała m.in. kwestia klasyfikowania czynności do właściwego grupowania statystycznego wskazanego w załączniku 14 do ustawy o VAT oraz ochrony podatników dokonujących rozliczenia VAT według mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT.

Pismem z 21 kwietnia 2017 r., nr PT10.054.9.2017.TXZ.236E podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) udzielił odpowiedzi na ww. interpelację.

MF poinformowało, że rozpatrując konieczność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (np. w przypadku usług montażu dostarczanych materiałów budowlanych) należy rozpocząć od określenia, czy przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, czy dostawa usług, ewentualnie czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Wskazówek w zakresie sposobu traktowania świadczeń na gruncie przepisów dot. VAT dostarcza zaś bogate orzecznictwo TSUE (m.in. wyrok w sprawie C-44/11). Ponadto, przy określaniu rodzaju świadczenia należy wziąć pod uwagę spełnienie przesłanek wynikających z PKWiU oraz z wytycznych metodologicznych do tej klasyfikacji. Powodem tego jest fakt, że zakwalifikowanie konkretnej usługi do wskazanych w poz. 2-48 załącznika 14 ustawy o VAT usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT odbywa się na podstawie ww. klasyfikacji. MF podkreśliło, że nie jest zatem możliwe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynności, które będą stanowiły dostawę towarów.

MF poinformowało, że ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU, ale w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU nie ma przeszkód, aby wystąpił o wydanie takiej opinii. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego rozliczenia VAT.

Odnośnie zabezpieczenia interesów podatników MF udzieliło informacji, że na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl opublikowano "Objaśnienia podatkowe - stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych". Ponadto, do udzielania indywidualnych informacji podatnikom powołana została Krajowa Informacja Skarbowa, która udziela ich w formie telefonicznej lub w postaci wydania interpretacji indywidualnej. MF podkreśliło, że objaśnienia podatkowe są objęte taką samą ochroną dla podatnika, jak interpretacje podatkowe i zastosowanie się do nich nie może szkodzić. W związku z powyższym MF uznało, że podatnicy mają możliwość pełnego zabezpieczenia się w zakresie interpretacji dot. odwróconego opodatkowania usług budowlanych, tak ze strony Krajowej Informacji Skarbowej, jak i ze strony GUS, jednakże skorzystanie z tych możliwości leży w gestii samych podatników.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat
Pomocniku Księgowego do Biuletynu Informacyjnego nr 15 z 20.05.2017 r.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60