Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Dostawa towaru wraz z montażem
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dostawa towaru wraz z montażem

Poradnik VAT nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

W ramach dostawy towaru wraz z montażem (zakładając, że usługa montażu została wskazana w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami, tj. uznaniem danej transakcji za:

  • dostawę towaru wraz z jego montażem - opodatkowaną jako dostawa towarów stawką właściwą dla towaru,
     
  • dostawę towaru i świadczenie usługi, fakturowane jako dwie odrębne czynności - dostawa opodatkowana stawką właściwą dla towaru oraz usługa opodatkowana na zasadach odwrotnego obciążenia,
     
  • świadczenie usługi wraz z materiałami budowlanymi wykonawcy - opodatkowane w całości jako usługa na zasadach odwrotnego obciążenia.

Sposób opodatkowania tej czynności będzie uzależniony od tego, który z elementów (tj. dostawa towaru czy świadczenie usługi) mają w danej transakcji (zgodnie z umową zawartą między kontrahentami) charakter dominujący. Jeżeli elementem dominującym będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały jedynie charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów. Natomiast, w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, podkreślając że to strony w umowach cywilnoprawnych określają, jakie świadczenie jest przedmiotem sprzedaży.

» Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.61.2017.1.APR - dostawa ślusarki aluminiowej wraz z jej montażem

Wątpliwości podatnika dotyczyły zastosowania odwróconego obciążenia przez producenta w stosunku do dostawy ślusarki aluminiowej wraz z jej montażem na miejscu przeznaczenia (montażu spółka dokonywała samodzielnie lub korzystała z usług podwykonawców). Całość zamówienia wykazywana była na fakturze łącznie w jednej pozycji i kalkulowana była w jednej kwocie. Usługa wykonana przez wnioskodawcę została sklasyfikowana jako "Roboty instalacyjne stolarki budowlanej" pod symbolem PKWiU: 43.32.10.0 (poz. 31 załącznika nr 14 do ustawy o VAT).

Organ podatkowy stwierdził, że skoro z zawartej między spółką a zleceniodawcą umowy wynika, że przedmiotem sprzedaży jest usługa (budowlana, instalacyjna, budowlano-montażowa), a zatem celem całości świadczenia jest wykonanie montażu/instalacji, a nie sprzedaż towaru, to świadczenie takie nie powinno być dzielone. W takim przypadku dostawę wraz z montażem wyprodukowanej przez spółkę ślusarki aluminiowej należy traktować kompleksowo, kwalifikując charakter świadczenia jako wykonanie usługi. Ze względu na to, że spółka działała jako podwykonawca (nie na rzecz inwestora) i wykonywała usługi sklasyfikowane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, to całość świadczenia powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60