Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT

Poradnik VAT nr 9 (441) z dnia 10.05.2017

Czy mogę na podstawie zawartej umowy wystawiać jako nabywca faktury na rzecz podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT, czy też samofakturowanie jest możliwe jedynie wówczas gdy dostawca jest czynnym podatnikiem VAT?

Czynność, w ramach której to nabywca towaru czy usługi a nie ich dostawca dokumentuje transakcję nazywana jest powszechnie samofakturowaniem. Podstawą do stosowania samofakturowania przez podatników dokonujących transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, jest umowa zawarta pomiędzy dostawcą i nabywcą towarów czy usług.

Umowę tę należy zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem tej formy rozliczeń transakcji pomiędzy podatnikami.

Aby istniała możliwość wystawienia "za podatnika" faktury w ramach tzw. samofakturowania muszą zostać spełnione określone warunki, wskazane w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Podmiot wystawiający musi być podatnikiem podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osobą prawną niebędącą podatnikiem, który nabywa towary lub usługi od innego podatnika.

Samofakturowanie dotyczyć może wyłącznie czynności wskazanych wprost w art. 106d ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT, tj.:

  • sprzedaży (dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
     
  • zaliczek (i innych płatności dokonywanych przed dostawą towarów lub świadczeniem usług),
     
  • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez "polskiego" podatnika w sytuacji gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa trzeciego.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych wymagań co do statusu prawnego podmiotu będącego dostawcą towarów czy usług. Nie ma zatem podstaw prawnych aby wyłączyć z możliwości samofakturowania sytuację, w której dostawca towaru czy usługi jest podmiotem zwolnionym od podatku od towarów i usług. Ustawodawca używa bowiem w odniesieniu do dostawcy towaru i usługi pojęcia "podatnik", nie zawężając tego określenia jedynie do czynnych podatników VAT. Podmiot, który prowadzi działalność zwolnioną z VAT jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT, prowadzącym działalność gospodarczą, o jakiej mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Warto jednak podkreślić, że w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT zasadniczo nie ma obowiązku wystawiania faktur. Mimo to jednak w każdym przypadku gdy mamy do czynienia z ww. zwolnieniami z VAT, faktury takie można wystawiać (i przy spełnieniu ustawowych warunków mogą być one wystawiane przez nabywców).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60