Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Dokumentowanie usług zwolnionych z VAT
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokumentowanie usług zwolnionych z VAT

Poradnik VAT nr 5 (437) z dnia 10.03.2017

Świadczę usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które są zwolnione z VAT. Czy muszę usługi te udokumentować fakturą? Jakie elementy powinna taka faktura zawierać?

Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Przy czym ma on obowiązek jej wystawienia, jeżeli zażąda tego nabywca towaru lub usługi, a żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

W przypadku zgłoszenia takiego żądania, podatnik nie ma możliwości wyboru sposobu dokumentowania sprzedaży - musi wystawić fakturę.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura określone zostały szczegółowo w art. 106e ustawy o VAT. W przypadku niektórych czynności, faktury muszą zawierać dodatkowe oznaczenia, jak np. "samofakturowanie", czy "metoda kasowa".

Istnieją także wyjątki od konieczności umieszczania na fakturach szczegółowych danych określonych w art. 106e. W niektórych sytuacjach faktury mogą zawierać węższy zakres danych niż określony w tym przepisie. Przypadki, w których faktury nie muszą zawierać wszystkich elementów określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

Aktywne druki i formularze Wzory faktur dokumentujących usługi
zwolnione z VAT dostępne są w serwisie 
www.druki.gofin.pl

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem,

h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy w sprawie VAT lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60