Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Sprzedajemy towar przez internet, w ramach sprzedaży wysyłkowej. Płatność dokonywana jest za pobraniem, a kurier wpłaca pobrane pieniądze na nasz rachunek bankowy. Czy taka sprzedaż może być zwolniona z ewidencjonowania?

Sprzedaż, o której mowa w pytaniu, może być zwolniona z ewidencjonowania (jeżeli są spełnione warunki wskazane w dalszej części tego artykułu).

Co do zasady, sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) należy ewidencjonować w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Od 1 stycznia 2017 r. są one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177).

Jedno ze zwolnień z ewidencjonowania dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Taka dostawa może być zwolniona z ewidencjonowania (do końca 2017 r.), jeżeli:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe wynika z § 2 ww. rozporządzenia i poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

wykrzyknik Zwolnienie z ewidencjonowania przewidziane dla sprzedaży wysyłkowej może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy nabywca przekazuje pieniądze kurierowi, a kurier wpłaca je na rachunek bankowy sprzedawcy.

Powyższe znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r., nr IBPP3/4512-494/15/JP. Interpretacja ta została wprawdzie wydana na podstawie "starego" rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących (obowiązującego do końca 2016 r.), ale stanowisko w niej zaprezentowane zachowuje nadal aktualność (obecnie obowiązujące zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej jest analogiczne do tego, które obowiązywało w latach 2015-2016).


Czy aby stosować zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej musimy upoważnić urząd skarbowy do wglądu w operacje realizowane na rachunku bankowym?

Nie ma takiej konieczności. Upoważnienie banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku bankowym czy rachunku w SKOK-u - w celu skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej - zakładał projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania (w jego początkowym brzmieniu). Z tego pomysłu się jednak wycofano i takie regulacje nie zostały wprowadzone.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60