Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy limit zwolnienia z VAT ulegnie zmianie?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy limit zwolnienia z VAT ulegnie zmianie?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT (pomijamy tu wyjątki, gdy ww. zwolnienie nie może być stosowane). Obecny limit zwolnienia z VAT (150.000 zł) obowiązuje jednak tylko do końca 2015 r. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy będzie wnioskowało do Komisji Europejskiej o wydłużenie stosowania ww. limitu. W odpowiedzi otrzymanej 8 maja br. przez nasze Wydawnictwo Ministerstwo Finansów poinformowało, że został skierowany wniosek o derogację na stosowanie obowiązującego obecnie limitu zwolnienia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przypominamy, że obecny limit zwolnienia z VAT (150.000 zł) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie decyzji wykonawczej Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/769/UE). Jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie stosowania ww. limitu, od 1 stycznia 2016 r. limit zwolnienia z VAT będzie wynosił 10.000 euro. Kwotę tę będzie należało przeliczyć na złote według kursu obowiązującego w dniu przystąpienia Polski do UE, czyli według kursu obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r. (kurs ten wynosił 4,8122 zł/euro). Limit zwolnienia z VAT wynosiłby wówczas 48.122 zł, ale ta kwota będzie mogła być zaokrąglona do 10% w górę lub w dół (patrz: art. 399-400 Dyrektywy 2006/112/WE).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60