Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018

Spółka z o.o. ponosi wydatki tytułem zwrotu członkom rady nadzorczej kosztów dojazdów na posiedzenia rady. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Organy podatkowe zazwyczaj uważały, że wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady nie mogą być kosztem podatkowym. Odmiennie uznał jednak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2017 r., nr 0112-KDIL3-3.4010.2.2017.2.KP stwierdzając, że przedmiotowe wydatki nie mają charakteru wydatków osobowych, gdyż wiążą się tylko i wyłącznie z prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją rady nadzorczej (ich poniesienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego organu). Wydatki te - zdaniem tego organu - mogą być zatem kosztem podatkowym.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy zmieniło zdanie w omawianej sytuacji i podziela stanowisko wyrażone w przywołanej interpretacji. Z odpowiedzi z 26 lutego 2018 r. wynika, że MF nie zmieniło swojego dotychczasowego zdania. MF wyjaśniło bowiem, że wydatki z tytułu zwrotu członkom rady nadzorczej kosztów dojazdów na posiedzenia rady nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.28.2018.2.MZA.

Więcej przeczytasz w Pismo to cytowaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 9 z 20.03.2018 r.
na str. 4-5

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60