Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018

Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za zakup towarów na kwotę 35.000 zł. Czy jeśli zapłacimy 15.000 zł gotówką, a resztę przelewem, to wartość tej faktury możemy w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy skoro jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł, to - aby uznać wartość towarów za koszty uzyskania przychodów - należy fakturę w całości opłacić przelewem (pytanie 1142336)?

Aby w sytuacji, o której mowa w pytaniu, faktura za zakup towarów mogła zostać w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (w kwocie netto, bez podlegającego odliczeniu VAT naliczonego), musi ona zostać opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
     
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody.

Tak wynika z art. 15d ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 22p ustawy o PDOF).

wykrzyknik Zgodnie z przyjętą praktyką organów podatkowych, za transakcję należy tu uznać umowę zawieraną między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług/dostaw towarów. Z kolei "jednorazowa wartość transakcji" to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań, określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Przypomnijmy, że ww. limit 15.000 zł to kwota brutto transakcji. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z 25 października 2016 r., stanowiącym odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa:

"(...) przepisy podatkowe z jednej strony odwołują się do transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z drugiej wyłączają z kosztów uzyskania przychodów "koszt" w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepisy odnoszą się zatem do wartości transakcji przekraczającej równowartość 15 tys. zł, bez rozróżnienia, czy jest to wartość "brutto, czy "netto". Wartością transakcji będzie zatem wartość (cena) uzgodniona przez strony transakcji, którą to wartość jedna strona jest zobowiązana zapłacić (wartość brutto). Natomiast kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów powinna być rozpatrywana jedynie do tej części płatności, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów (wartość netto) (podkreśl. red.)."

Z pytania wynika, że jednorazowa wartość transakcji (dotycząca zakupu towarów) przekracza 15.000 zł. Aby zatem wartość nabytych (w ramach tej transakcji) towarów można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (oczywiście bez podlegającej odliczeniu kwoty VAT naliczonego), faktura dokumentująca zakup tych towarów musi być uregulowana w całości za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Gdyby jednak podatnik zapłacił gotówką 15.000 zł, a pozostałą kwotę uregulował przelewem, to do kosztów uzyskania przychodów mógłby zaliczyć (w kwocie netto) tylko tę część wydatków na zakup towarów, która została uregulowana przelewem. Natomiast wydatki na zakup towarów w części opłaconej gotówką nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodów.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60