Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczanie kosztowe wydatków rozbiórkowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczanie kosztowe wydatków rozbiórkowych

Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Agata Cieśla

Okoliczności, w których dochodzi do likwidacji firmowych obiektów budowlanych, mogą być różnorodne. Na sposób rozliczenia przez podmioty gospodarcze w kosztach prowadzonej działalności nakładów ponoszonych na prace związane z ich wyburzeniem wpływ mają przyczyny ich dokonania i cel ich przeprowadzenia.

Wyłącznie likwidacja

Zdecydowana większość składników firmowego majątku będących obiektami budowlanymi na gruncie podatku dochodowego ma status środków trwałych. Zdarza się, że ich wiek i stan techniczny, czy też nierentowna eksploatacja lub wysokość kosztów ich ewentualnej modernizacji albo przebudowy, niejednokrotnie przekraczająca wartość obiektu, staje się dla przedsiębiorców ich użytkujących czynnikiem decydującym o ich fizycznej likwidacji. W konsekwencji zostają one wyburzone lub poddane rozbiórce. Gdy dochodzi do takiej sytuacji, to wydatki związane z przeprowadzeniem tych prac podlegają ujęciu bezpośrednio w firmowych kosztach podatkowych w dacie poniesienia, jeżeli tylko spełniają warunki pozwalające na uznanie ich za koszt podatkowy. To z kolei oznacza, że przedsiębiorca powinien wykazać, że m.in. zostały poniesione w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Jeżeli dany obiekt w momencie likwidacji nie jest jeszcze w pełni zamortyzowany, to jego wyburzenie czy rozbiórka skutkuje powstaniem straty ekonomicznej. Takie straty zasadniczo przedsiębiorca może uwzględnić w rachunku kosztowym. Nie stanowią one kosztów jedynie wtedy, gdy likwidowane środki trwałe utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof - Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm. i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop - Dz. U. z 2023 r. poz. 2805). Ale gdy do likwidacji obiektu budowlanego dochodzi z innej przyczyny, to w momencie likwidacji przedsiębiorca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych stratę w wysokości jego nieumorzonej wartości. Jako koszt pośredni może być ona zaliczona do firmowych kosztów uzyskania przychodów jednorazowo.

Likwidacja pod nowy obiekt

Inaczej niż w przedstawiony powyżej sposób rozlicza się wydatki na omawiane prace, jeżeli likwidacja obiektu budowlanego związana jest z wytworzeniem innego składnika majątku trwałego. Gdy koszty fizycznej likwidacji (wyburzenia, rozbiórki, demontażu) związane są bezpośrednio z nową inwestycją, to ich wartość stanowi elementy składowe nowo powstającego składnika majątku. Z tego względu zaliczane są do kosztu wytworzenia, co powoduje, że ich suma powiększa wartość początkową nowego środka trwałego. W efekcie są one rozliczane w firmowych kosztach podatkowych wyłącznie w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej wytworzonego środka trwałego.

Niezamortyzowaną część wartości początkowej wyburzanego obiektu rozlicza się z kolei kosztowo tak, jak przy każdej innej likwidacji środka trwałego, czyli z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop (przykład).

Przykład

Dwóch przedsiębiorców P i S zdecydowało o wyburzeniu budynków niemieszkalnych będących ich środkami trwałymi. Przedsiębiorca P dokonał tego w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej, natomiast przedsiębiorca S w związku z utratą przez budynek przydatności gospodarczej wywołaną zmianą profilu prowadzonej działalności oraz budową na jego miejscu wielostanowiskowego garażu.

Wartość początkowa budynku przedsiębiorcy P wynosiła 162.000 zł, a dotychczasowe odpisy amortyzacyjne wyniosły 106.000 zł. Koszty rozbiórki budynku i wywozu gruzu wyniosły 23.700 zł. Budynek gospodarczy przedsiębiorcy S miał wartość początkową 92.000 zł, a dotychczasowe odpisy amortyzacyjne wyniosły 61.000 zł. Koszty rozbiórki budynku i wywozu gruzu wyniosły 11.600 zł.

Niezamortyzowaną wartość budynku w kwocie 56.000 zł przedsiębiorca P zaliczy bezpośrednio do kosztów podatkowych w dacie jego likwidacji. Natomiast wydatki na jego wyburzenie w kwocie 23.700 zł powiększą koszt wytworzenia budynku produkcyjnego.

Natomiast przedsiębiorca S w ogóle nie rozliczy w kosztach niezamortyzowanej wartości likwidowanego budynku. Natomiast wydatki na jego wyburzenie w kwocie 11.600 zł powiększą koszt wytworzenia garażu.

Likwidacja tylko części obiektu

Czasami fizycznej likwidacji, czyli wyburzeniu bądź rozbiórce, ulega jedynie część budynku lub budowli. W podatku dochodowym takie działania traktowane są jako odłączenie części składowej, czego rezultatem może być pomniejszenie wartości początkowej tego składnika majątku.

Ustawodawca nie uregulował odrębnymi przepisami sytuacji, w której następuje częściowa likwidacja środka trwałego. Niemniej uregulowania art. 22g ust. 20 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16g ust. 16 ustawy o pdop wskazują, że w przypadku, w którym dochodzi do trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej, zmniejsza się wartość początkową tego składnika. Zmniejszenia dokonuje się od następnego miesiąca po odłączeniu części, a jego wartość wyznacza różnica między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

Wobec powyższego logicznym jest przyjęcie, że wyburzenie (rozbiórka) części obiektu budowlanego stanowi odłączenie części składowej, co skutkuje zmniejszeniem jego wartości początkowej. Niezamortyzowana wartość początkowa przypadająca na tę wyburzoną część może bezpośrednio obciążać firmowe koszty podatkowe, jednak - tak jak we wcześniej omówionych przypadkach - jedynie wtedy, gdy likwidacja nie następuje w związku ze zmianą rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Wydatki poniesione na przeprowadzenie związanych z tym prac, jako koszty pośrednie, mogą również obciążać firmowe koszty podatkowe w dacie poniesienia.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.