Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Posiłki dla pracowników sfinansowane przez pracodawcę a PIT - ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Posiłki dla pracowników sfinansowane przez pracodawcę a PIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Wartość posiłków sfinansowanych pracownikom, z których skorzystanie jest dobrowolne, a pracodawca nie ma ustawowego obowiązku ich zapewnienia, stanowi dla korzystających pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.594.2023.2.DJ)

Stan faktyczny

Spółka zatrudniająca pracowników, w celu podniesienia atrakcyjności pracy, przyciągnięcia nowych pracowników oraz zatrzymania obecnych, prowadziła efektywną politykę benefitową. Uważała, że dzięki dodatkom pozapłacowym buduje wizerunek dbającej o komfort i zadowolenie osób, które zatrudnia, a ponadto stwarza szczęśliwą atmosferę w pracy i ogranicza zwolnienia pracowników. W tym celu spółka zawarła umowę z niezależnym podmiotem na nabycie usług kateringowych. W ramach programu benefitowego spółka finansowała pracownikom ze środków obrotowych posiłki w określonej kwocie dziennej (z miesięcznym limitem). Skorzystanie z tego programu przysługiwało każdemu pracownikowi zatrudnionemu w spółce i było dobrowolne. Pracownik, który chciał skorzystać z takiego świadczenia, obowiązany był wypełnić deklarację przystąpienia do programu. Posiłki przysługiwały w dniach, w których była świadczona praca. Zamówienie posiłku powyżej ustalonego limitu wiązało się z koniecznością opłacenia przez pracownika nadwyżki. W przypadku rezygnacji przez pracownika z posiłku nie przysługiwał mu z tego tytułu ekwiwalent, czy rekompensata w jakiejkolwiek formie. Spółka była w stanie przypisać indywidualnemu pracownikowi wartość sfinansowanych dla niego posiłków. Na spółce - jako pracodawcy - nie ciążył ustawowy obowiązek zapewnienia/finansowania pracownikom ww. posiłków.

Spółka nie wiedziała, czy koszty finansowanych przez nią posiłków stanowią przychód pracownika i czy w konsekwencji ciążą na niej obowiązki płatnika z tego tytułu. Zapytała o to organ podatkowy. Jej zdaniem w opisanej sytuacji pracownicy nie uzyskują przychodu, w związku z czym nie ciążą na niej obowiązki płatnika z tego tytułu.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF).

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia "nieodpłatnego świadczenia", zasadne jest odwołanie się do jego znaczenia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym. W tym świetle za nieodpłatne świadczenie na gruncie przepisów o podatku dochodowym generalnie uważa się każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

W kwestii rozumienia pojęcia "nieodpłatnego świadczenia" zasadnicze znaczenie odgrywa wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym sąd ten dokonał ustalenia, jakie kryteria decydują o zakwalifikowaniu nieodpłatnego świadczenia do przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy. TK wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • korzyść ta jest wymierna (również w postaci zaoszczędzenia wydatku) i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Dyrektor KIS wskazał, że w omawianej sprawie spełnione zostały wszystkie warunki określone w ww. wyroku TK. Zapewnienie i sfinansowanie pracownikom posiłków odbywa się za ich zgodą i korzystają oni z tego świadczenia dobrowolnie. Zapewnienie posiłków pozwala uniknąć danemu pracownikowi wydatku, który poniósłby na zakup żywności przeznaczonej do konsumpcji podczas godzin pracy (koszty wyżywienia pracownik musi ponosić niezależnie od wykonywania obowiązków pracowniczych). Ponadto świadczenie to jest dokonywane na rzecz konkretnego pracownika (przypisane indywidualnemu pracownikowi), zatem jest znana wartość pieniężna tego świadczenia przypadająca na danego (konkretnego) pracownika.

W konsekwencji organ podatkowy uznał, że kwota sfinansowanych pracownikowi posiłków stanowi dla niego świadczenie skutkujące powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy:

"(...) zapewnienie pracownikowi wyżywienia (a więc sfinansowanie kosztów posiłków, o których mowa we wniosku) stanowi dla niego przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Państwo - jako płatnik - obowiązani są obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. (...)"

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.