Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wydatki na artykuły spożywcze oraz catering, ponoszone na rzecz pracowników spółki pozostają w związku z prowadzoną działalnością, tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.330.2017.2.BD.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Spółka do celów prowadzonej działalności gospodarczej nabywa artykuły spożywcze, m.in. herbatę, kawę, cukier, mleko, wodę, soki, drobne przekąski, np. ciasto, ciastka, słodycze, kanapki, owoce itp. Są one zużywane w trakcie spotkań służbowych pracowników: narad, konferencji, szkoleń oraz spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy lub podczas zebrań zarządu.

Zdarzają się również przypadki (podczas dłuższych spotkań), że w celu zwiększenia komfortu i usprawnienia pracy spółka zamawia catering zarówno dla pracowników, jak i gości uczestniczących w spotkaniach, naradach, szkoleniach itd. Dodatkowo woda, mleko, kawa, herbata, cukier są pozostawiane w pomieszczeniach spółki z przeznaczeniem do przygotowania przez pracowników w godzinach pracy zimnych i gorących napojów, zgodnie z § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Spółka wystąpiła z pytaniem, czy wydatki na wymienione artykuły spożywcze oraz catering, nabywane na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów? W jej ocenie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za prawidłowe. Wyjaśnił, że na podstawie art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów, a które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

Podkreślił jednak, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

Wskazał również, że wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie.

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Powołane rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa obowiązki pracodawcy m.in. w zakresie zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Należy wskazać, że ustawodawca nie sprecyzował, jakiego rodzaju mają to być napoje, pozostawiając decyzję w gestii pracodawcy, pod warunkiem, że woda i inne napoje będą dostępne w ilościach zaspokajających potrzeby pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że dla celów prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca nabywa artykuły spożywcze, które są zużywane m.in. w trakcie spotkań służbowych pracowników. Podkreślił on, że wydatki na artykuły spożywcze czy catering, ponoszone w trakcie spotkań służbowych, mają na celu zwiększenie komfortu i usprawnienie pracy pracowników. Tym samym przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 updop są spełnione.

Ponadto, wydatki na nabycie artykułów spożywczych pozostawionych następnie do spożycia pracownikom w czasie pracy mogą zostać uznane za tzw. koszty pracownicze. Wydatki te nie mieszczą się w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszty uzyskania przychodów. Mają one wpływ na stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników. Tym samym, jako tzw. koszty pracownicze spełniają przesłanki zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60