Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Odliczenia od podatku  »   Składka zdrowotna opłacona z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo a dodatkowy ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Składka zdrowotna opłacona z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo a dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Dodatkowo podjął pracę na umowę zlecenia w zakresie niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą, z tytułu której osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej. Dochody ze zlecenia (i kwota podatku) są niskie i nie wystarczą na pełne odliczenie ulgi na dzieci. Czy składka zdrowotna opłacona z tytułu działalności gospodarczej będzie mogła zostać rozliczona w PIT-37 w ramach zwrotu nieodliczonej części ulgi prorodzinnej, czy powinna podlegać rozliczeniu jedynie w PIT-36L w ramach limitu 8.700 zł?

Składka zdrowotna opłacona z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym może zostać rozliczona w PIT-37 w ramach uzyskania dodatkowego zwrotu ulgi na dzieci, ale tylko w części nieodliczonej w zeznaniu PIT-36L.

Rozliczanie składki zdrowotnej przez liniowców

Dla Prenumeratorów GOFIN
Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl »

Generalnie podatkowe rozliczanie składki zdrowotnej zostało zlikwidowane za sprawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 r. przywrócił taką możliwość, jednak w zmienionej formie oraz w ograniczonym zakresie. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem liniowym, opłacającym ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy mogą rozliczać składkę zdrowotną zapłaconą w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie) na dwa sposoby, tj. poprzez:

 • odliczanie składki zdrowotnej od dochodu lub
 • zaliczanie ww. składki do kosztów uzyskania przychodów.

Łączna wysokość ww. składki odliczonej od dochodu lub zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć w roku podatkowym 8.700 zł (kwota tego limitu będzie corocznie podwyższana o określony wskaźnik).

Sposób rozliczenia składki zdrowotnej zależy od przedsiębiorcy. Może on ją rozliczyć w całości (w ramach ww. limitu) w kosztach uzyskania przychodów albo cały limit wykorzystać do odliczenia jej od dochodu. Może również rozliczyć ją w części w kosztach uzyskania przychodów, a w części - odliczyć od dochodu (do wysokości ww. limitu). Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w podręczniku pt. "Niskie Podatki", zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl.

Pierwsze rozliczenie składki zdrowotnej było możliwe począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. (albo II kwartał 2022 r.). Rozliczeniu podlegają również składki zdrowotne zapłacone przed 1 lipca 2022 r. (art. 25 ust. 2 ustawy Polski Ład 2.0).

Nieskorzystanie z możliwości rozliczania składki zdrowotnej na etapie zaliczek na podatek nie wyklucza możliwości jej rozliczenia w zeznaniu podatkowym.

Kwota zwrotu ulgi, gdy wysokość podatku uniemożliwia odliczenie pełnej przysługującej ulgi

Ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną, nie podlega odliczeniu od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym. Ulga ta podlega odliczeniu wyłącznie od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PDOF (według skali podatkowej).

Przepisy ustawy o PDOF zawierają regulacje, które określają zasady korzystania z ulgi na dzieci w sytuacji, gdy wysokość podatku (lub jego brak) uniemożliwia odliczenie ww. ulgi w pełnej wysokości. Kwotę nieodliczonej od podatku części ulgi na dzieci zasadniczo można "odzyskać" odliczając ją od zapłaconych (pobranych) składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W myśl tych przepisów, jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej od podatku dochodowego (obliczonego zgodnie z art. 27 ww. ustawy) w zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w tym zeznaniu (art. 27f ust. 8 ustawy o PDOF).

Kwota stanowiąca ww. różnicę nie może przekroczyć sumy:

1) podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (zapłaconych/potrąconych w roku podatkowym) pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

3) składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ww. ustawy (tj. w ramach tzw. ulg: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów), z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania podatkiem liniowym, IP Box albo określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stanowi o tym art. 27f ust. 9 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2022 r., przy czym pkt 2 i 3 w ww. brzmieniu stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Jak wynika z powyższego składka zdrowotna odliczona w zeznaniu PIT-36L (lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) nie jest wliczana do sumy składek, od których może zostać rozliczona (zwrócona) kwota nieodliczonej od podatku części ulgi na dzieci.

Odnosząc się do pytania Czytelnika należy stwierdzić, że składka zdrowotna opłacona z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym może być rozliczona w PIT-37 w ramach zwrotu niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej, jednak tylko w części nieodliczonej w zeznaniu PIT-36L (niezależnie od tego, czy składka ta była zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, czy odliczona od dochodu). Zatem, jeśli podatnik opłacił ww. składkę w wysokości przekraczającej limit 8.700 zł, to nieodliczoną w PIT36-L kwotę tej składki może "wykorzystać" do rozliczenia nieodliczonej od podatku części ulgi na dzieci.

Przykład

 

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, z tytułu której w 2022 r. opłacił składkę zdrowotną w wysokości 10.000 zł (kwota przykładowa, dla uproszczenia pomijamy składki na ubezpieczenia społeczne). W 2022 r. dodatkowo pracował na umowę zlecenia (w zakresie niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą), z tytułu której osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z tytułu tej umowy została mu naliczona i potrącona składka zdrowotna wysokości 450 zł oraz został pobrany podatek w wysokości 480 zł.

Podatnik w PIT-36L odliczył od dochodu kwotę zapłaconej składki zdrowotnej w ramach przysługującego limitu 8.700 zł.

Zakładamy, że podatnik ma prawo do ulgi na dziecko za 2022 r. w wysokości 1.112,04 zł. W zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r., w którym rozliczy dochody z umowy zlecenia, odliczy od podatku kwotę ulgi w wysokości 480 zł (do wysokości podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PDOF). Pozostałą kwotę nierozliczonej ulgi w wysokości 632,04 zł (tj. 1.112,04 zł - 480 zł) będzie mógł odliczyć w PIT-37 jako dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci nie więcej niż suma składek zdrowotnych opłaconych z umowy zlecenia w wysokości 450 zł i nieodliczonej w PIT-36L składki zdrowotnej w wysokości 1.300 zł (tj. 10.000 zł - 8.700 zł). Suma tych składek wyniosła 1.750 zł (tj. 450 zł + 1.300 zł). Kwota ta (1.750 zł) umożliwia podatnikowi zwrot przysługującej różnicy między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną od podatku w ww. zeznaniu. Ostatecznie podatnik rozliczy w ww. zeznaniu całą ulgę na dzieci w wysokości 1.112,04 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.