Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Trzeba złożyć CIT-15J do końca grudnia
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Trzeba złożyć CIT-15J do końca grudnia

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Przed rozpoczęciem każdego roku należy złożyć informację CIT-15J. Składają ją spółki jawne z mieszanym składem, które chcą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, wówczas CIT-15J należy złożyć do końca grudnia.

Skład spółki a status podatnika CIT

Spółka jawna, co do zasady, nie jest podatnikiem podatku CIT. Wyjątek dotyczy jedynie tych spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a także, gdy spółka jawna nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych. Spółki jawne, których wspólnikami są tylko osoby fizyczne, nie są podatnikami CIT. Spółki te nie muszą dopełniać żadnych formalności, aby utrzymać swoją transparentność podatkową (tj. brak statusu podatnika podatku dochodowego).

Które spółki powinny złożyć CIT-15J?

Informację CIT-15J składają spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski z mieszanym składem (tj. gdy ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne), które chcą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. Złożenie tej informacji stanowi uprawnienie spółek jawnych. Nie jest zaś ich obowiązkiem, lecz w przypadku jej skutecznego złożenia, wywodzone są istotne skutki podatkowe dla spółki jawnej, tj. co do braku statusu spółki jawnej jako podatnika CIT (por. odpowiedź Ministra Finansów z dnia 24 marca 2022 r. na interpelację poselską nr 31371).

Przed końcem roku

CIT-15J to informacja o podatnikach CIT oraz podatnikach PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (załącznik to CIT/JW). Informację tę należy złożyć w szczególności przed każdorazowym rozpoczęciem roku obrotowego, także w przypadku, gdy skład wspólników takiej spółki oraz posiadana przez nich wielkość praw do udziału w jej zyskach nie ulegną zmianie. Jeśli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym, wówczas CIT-15J należy złożyć do końca grudnia danego roku.

Inne aktualizacje CIT-15J

Aktualizacja informacji CIT-15J powinna być złożona także w razie zaistnienia zmian w składzie podatników w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia tych modyfikacji. Aktualizacja taka musi być złożona także przez spółkę jawną, która wcześniej nie składała takiej informacji w sytuacji przystąpienia do spółki innego podmiotu niż osoba fizyczna. Tak wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) i lit. b) i ust. 4a ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).

Informację tę muszą złożyć także nowo utworzone spółki jawne oraz spółki jawne powstałe z przekształcenia z mieszanym składem w terminie 14 dni, licząc od dnia zarejestrowania spółki jawnej.

Informację składa spółka

CIT-15J ma być złożony przez spółkę jawną, a nie przez jej wspólnika. Informacja ta może być przekazana w formie papierowej lub elektronicznej (przez system e-Deklaracje). Za spółkę informację może złożyć pełnomocnik. Podstawą złożenia CIT-15J przez pełnomocnika spółki jawnej jest pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

W składanej informacji należy podać dane wspólników i podatników spółki jawnej. Wspólnicy (np. osoby fizyczne, spółki z o.o.) są bowiem podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej. Dochody z tej spółki można jednak osiągnąć również "za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego". Przykładowo, jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka jawna nieopodatkowana CIT, w informacji trzeba wskazać dane wspólników spółki jawnej (tu: podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki), a także tej spółki jawnej.

Który US jest właściwy?

Omawianą informację należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

W przypadku gdy żaden ze wspólników spółki jawnej nie jest objęty właściwością miejscową organu podatkowego właściwego dla spółki, to jest ona nadal obowiązana do złożenia stosownej informacji do organu podatkowego właściwego dla swojej siedziby oraz dla siedziby/miejsca zamieszkania tego podatnika. Stanowisko takie zajął Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 26 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 19224. W odpowiedzi tej wskazano także, że w przypadku, gdy wspólnicy spółki jawnej oraz sama spółka mają siedziby w miejscach objętych właściwością różnych naczelników urzędów skarbowych, w związku z użyciem przez ustawodawcę w przepisie art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o pdop in fine liczby pojedynczej, informację CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW składa się do organu podatkowego tylko w zakresie podatników objętych właściwością tego organu podatkowego. Natomiast do organu podatkowego właściwego dla spółki jawnej składa się jedną informację CIT-15J, ale w zakresie wszystkich podatników osiągających dochody z tej spółki jawnej wraz ze stosowną liczbą załączników CIT/JW.

Skutki niedopełnienia obowiązku informacyjnego

Art. 1 ust. 5 ustawy o pdop przesądza, że w razie niedopełnienia obowiązków informacyjnych przed końcem roku obrotowego spółka jawna z mieszanym składem uzyska status podatnika CIT od pierwszego dnia roku obrotowego, przed rozpoczęciem którego spółka nie złożyła informacji CIT-15J, aż do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru (zob. też art. 8 ust. 2bart. 9 ust. 2e ustawy o pdop).

Organy podatkowe przyjmują, że w sytuacji, w której spółka jawna uzyska status podatnika podatku CIT, lecz następnie nastąpi zmiana jej składu osobowego wspólników na obejmujący wyłącznie osoby fizyczne, to zmiana ta nie ma wpływu na status podatnika CIT w świetle art. 1 ust. 5 ustawy o pdop (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 7 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.244.2023.1.AW). Innego zdania był WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 618/23. WSA w Łodzi uznał, że pogląd organów podatkowych jest błędny. Wskazał, że art. 1 ust. 5 ustawy o pdop nie dotyczy spółki jawnej, która nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o pdop. Wyrok ten jest nieprawomocny.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.