Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy jest, aby niebawem korespondencja nadawana przez podmioty publiczne miała wyłącznie postać elektroniczną. Aby do tego doszło, zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez podmioty publiczne oraz określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorców i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W większości urzędów (instytucji) publicznych e-Doręczenia mają ruszyć z dniem 10 grudnia 2023 r. Od tej daty obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będzie dotyczyć nowo rejestrowanych przedsiębiorców w KRS, a także osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Nowy obowiązek podmiotów publicznych...

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie e-korespondencji został określony na dzień 10 grudnia 2023 r. przez Ministra Cyfryzacji w komunikacie z dnia 29 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1077). Komunikat ten został wydany na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Od 10 grudnia 2023 r. większość podmiotów publicznych będzie miała obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) oraz doręczania korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Korespondencja ta ma być doręczana z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE).

Jeśli podmiot publiczny nie będzie mógł przekazać e-Doręczenia przy wykorzystaniu tej usługi (gdyż np. osoba fizyczna nie ma adresu do e-Doręczeń), będzie musiał nadać korespondencję z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (PUH). W ramach tej usługi urząd będzie przygotowywał e-korespondencję, która trafi na pocztę i tam będzie drukowana, pakowana automatycznie (maszynowo) i wysłana do adresata (patrz tabela).

... i niepublicznych

Obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń zostaną objęte także określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (patrz tabela). Oznacza to, że zobowiązane one będą do posiadania adresu do e-Doręczeń (ADE) i odbierania korespondencji z powiązanej z nim skrzynki do doręczeń elektronicznych. Podmiot inny niż osoba fizyczna musi wyznaczyć też administratora skrzynki doręczeń. Adres do e-Doręczeń powinien być wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE), czyli do rejestru publicznego. Wpis ten jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

Adres do e-Doręczeń musi być powiązany z publiczną albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tj. PURDE albo kwalifikowaną usługą RDE). Publiczną usługę świadczy operator wyznaczony (obecnie jest nim Poczta Polska S.A.), a kwalifikowana jest świadczona przez podmioty komercyjne spełniające standardy świadczenia kwalifikowanej usługi RDE.

Podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu do e-Doręczeń (wpisanego do BAE), powiązanego z PURDE. Natomiast podmiot niepubliczny może wybrać, czy chce mieć adres do e-Doręczeń powiązany z publiczną czy kwalifikowaną (komercyjną) usługą (por. art. 23-24 ustawy). Więcej na temat, jak spółki handlowe mają przygotować się do e-Doręczeń, pisaliśmy w GP nr 86 z 2023 r., na str. 14.

W przypadku natomiast podmiotów niepublicznych wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji... (wchodzącego w skład KRS) czy osób fizycznych (z wyłączeniem przedsiębiorców z CEIDG i przedstawicieli wskazywanych w artykule wolnych zawodów) posiadanie omawianego adresu do e-Doręczeń nie jest i nie będzie obowiązkowe (jest to tylko możliwość). Wynika tak z art. 9-10 ustawy.

Niekiedy inne doręczenie

O tym, kiedy nie stosuje się omawianej ustawy i kiedy podmiot publiczny nie musi korzystać z e-Doręczeń, przesądzają odpowiednio art. 3art. 6 ustawy.

Terminy objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń podmiotów publicznych i niepublicznych
Podmiot publiczny Termin objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń
organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy) od 10 grudnia 2023 r.
- w zakresie PURDE i PUH
inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy)
ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS (art. 155 ust. 3 ustawy)
Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy)
agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy)
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitarne, samorządowe zakłady budżetowe (art. 155 ust. 6 ustawy) od 10 grudnia 2023 r.
- w zakresie PURDE
od 1 października 2029 r.
- w zakresie PUH
inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy) od 1 stycznia 2025 r.
- w zakresie PURDE i PUH
sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy) od 1 października 2029 r.
- w zakresie PURDE i PUH
Podmiot niepubliczny Termin objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń
podmioty niepubliczne wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od 10 grudnia 2023 r. od 10 grudnia 2023 r.
- w związku z tym od 10 grudnia 2023 r. jedno okienko w KRS zostanie rozszerzone o współpracę z ministrem właściwym ds. informatyzacji
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, tj. wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego oraz notariusza. W przypadkach m.in. niewykonywania zawodu, zawieszenia prawa do jego wykonywania osoby te nie mają obowiązku korzystania z e-Doręczeń od 10 grudnia 2023 r.
podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 10 grudnia 2023 r. (art. 151 ust. 1 ustawy) w terminie 3 miesięcy od dnia 10 grudnia 2023 r.,
tj. najpóźniej 10 marca 2024 r.
przedsiębiorcy z CEIDG różne terminy (począwszy od 1 stycznia 2024 r. - art. 152 ustawy)

UWAGA!

W dniu 23 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji zmieniający komunikat w sprawie terminu wdrożenia e-Doręczeń (poz. 2540). Termin z komunikatu przesunięto z 10 grudnia 2023 r. na 30 grudnia 2023 r. Podstawę prawną komunikatu stanowi art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Przy tym ustawa ta wskazuje, że termin z komunikatu nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r.

Przed publikacją komunikatu zmieniającego termin e-Doręczeń na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 22 listopada 2023 r. ukazała się aktualność dotycząca tej kwestii. Poinformowano w niej, że przesunięcie terminu zostało dokonane na prośbę podmiotów  zobowiązanych do wdrożenia e-Doręczeń. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że chce wystąpić z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1 stycznia 2025 r. W związku z tym przygotowano odpowiedni projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty terminu z komunikatu z 1 stycznia 2024 r. na 1 stycznia 2025 r.

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.